Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése Veszprém város, valamint a Pannon Egyetem céljainak megvalósításában végzett önzetlen segítségéért és kimagasló munkájának elismeréseként Dr. Márfi Gyulának Volkra Ottó- díjat adományozott.

A kitüntetést a Pannon Egyetem Mérnöki Karának tanévnyitó ünnepségén adta át Porga Gyula polgármester szeptember 8-án.

 

Az ünnepségen az alábbi laudációval méltatták a főpásztort:

Dr. Márfi Gyula érsek a magyarországi Római Katolikus Egyház püspöke.  Az általános iskola befejezése után a híres pannonhalmi bencés gimnáziumba került, mint a szombathelyi egyházmegye kispapjelöltje. Érettségi után a budapesti Hittudományi Akadémián, a Központi Szeminárium növendékeként készült a papságra. A Szombathelyi Egyházmegye papja lett, az ottani székesegyházban nyerte el a papi rend szentségét 1967-ben. Újmisésként szülőföldjén egy évet a lelkipásztori munkában töltött, majd a budapesti Hittudományi Akadémián doktorátust szerzett. Ezután hét kápláni év következett. Francia állami ösztöndíjjal Párizsban tanulhatott tovább, ahol a Katolikus Egyetem Ökumenikus Intézetében két év alatt elnyerte a diplomát. Ebben az időszakban erősödött hazaszeretete, növekedett népe iránt érzett felelősségtudata. Az egri bazilikában szentelték püspökké 1995-ben, 1997-ben pedig veszprémi érsekké nevezték ki. Azóta is szentelési jelmondata vezeti: „A szeretet nem múlik el soha”. Jogosan sorolhatjuk Márfi érseket már most az eredményekben gazdag, építő és megtartó főpásztorok közé. Régi épületek újulnak meg, új létesítmények és intézmények jönnek létre, eddig ritkán használt módszerek kerülnek az egyház alkalmazásába az ő irányításával. Megalapította a Szaléziánum intézményét, újjászervezte az egyházmegyei gyűjteményt, a Karitász szeretetszolgálatát és több egyházi intézmény működését. A különböző vallási és társadalmi közösségekkel harmonikus kapcsolatot ápol. Veszprém város polgári vezetőivel és céljaival való együttműködése is említésre méltó, a város társadalmi és művelődési rendezvényeit egyaránt támogatja. 2017-ben Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése Veszprém város, valamint a Pannon Egyetem céljainak megvalósításában végzett önzetlen segítségéért és kimagasló munkájának elismeréseként Dr. Márfi Gyulának Volkra Ottó- díjat adományoz.

 

Comments are closed.