2019. február 16-án, szombaton Balatonalmádiban került megrendezésre a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak szakmai továbbképzése. A rekollekció a vörösberényi Loyolai Szent Ignác templomban, d.e  9 órai szentmisével kezdődött, melyet Dr. Márfi Gyula érsek úr celebrált a jelenlévő atyákkal együtt. A szentmisét követően 10:30-kor kezdődtek az első előadások a Magtár épületében.  Rekollekciónk előadója Sipos Edit, tanársegéd, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pedagógia-Kateketika Tanszék oktatója, MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport munkatársa és Dr. Varga Szabolcs főiskolai tanár, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa volt. A szakmai nap témája: Nagyböjt és Húsvét a hitoktatásban valláspedagógiai, gyakorlati megközelítéssel. A katekézis, hit-átadás, a gyermekek  Jézushoz vezetése kicsit hasonlít a kertészkedéshez. Nekünk hitoktatóknak hagymává  kell lennünk: kicsit belehalni, hogy a gyermek lelkében kivirágozzék egy új élet. Ahhoz, hogy nevelni/növelni tudjunk, elengedhetetlen, hogy magunk is növekedjünk Istenben, kegyelemben, hitben, reményben, szeretetben. Számomra mindkét előadás felért egy lelkigyakorlattal.

Dr. Varga Szabolcs lelki írók segítségével a megszokottól eltérő módon közelítette meg a böjt gyakorlatát, hangsúlyozva azt, hogy elsősorban nekünk kell azt helyesen megélnünk ahhoz, hogy rácsodálkozva rácsodálkoztassuk tanítványainkat az Isten országára. Éhezve, szomjazva az Isten országát, másokban is fel tudjuk kelteni a lelki éhséget és szomjat a jó Isten iránt. A böjt megtanít arra, mik a határaim, mire vagyok képes, és mire nem. Mi az, ami én vagyok, és mi az, ami már nem. Mi az én feladatom, és mi az, ami már nem! Megtapasztalva a saját határaimat hogyan tudom a Határtalant megsejtetni tanítványaimmal.

Sipos Edit vezetésével a közösen megalkotott padlóképpel ismét átélhettük: „…ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.”  Franz Kett pedagógiája: a szimbólumok, az önmagunkra, egymásra, Istenre való rácsodálkozás segítségével eljussunk a közös játékon, alkotáson keresztül a közösen megélt imáig, bevonva testünket a lehető legtöbb érzékszerven át, hogy aztán értelmünket, szívünket lelkünket, akaratunkat is ráhangoljuk a Végtelenre. Lépésről lépésre izgatottan vártuk  az újabb feladatokat: kendők, filcek, pálcikák, gyöngyök, hagymák és mozdulatsorok kavalkádján át mi magunk is megéltük: csodálatos alkotásai vagyunk az Örök Szeretetnek, csodálatos, hogy mit tudunk közösen alkotni, és a virághagyma csodáján át most már a ránk bízottakkal is megsejtetni Húsvét titkát: halál, odaadás nélkül nincs új élet, Feltámadás. A sok, kegyelemmel teli lelki táplálék mellett köszönjük Szabó János plébános úrnak, hogy ismét vendégül látta rendezvényünket, és ebédre is a plébánia vendégei lehettünk!  A  szervező munkáért nagyon hálásak vagyunk még  Felker Zsolt, egyházmegyei hitoktatási referens atyának, és Karáth Gábor balatonalmádi hitoktatónak! És nem utolsó sorban köszönjük az előadóknak, hogy ismét felejthetetlenül sikerült növekednünk, hogy mi magunk is növelni tudjunk!

PP

 

 

Comments are closed.