Márfi Gyula veszprémi érsek áldotta meg Kováts Ferenc áldozópap emlékművét a zalaegerszegi Jézus Szíve ferences plébániatemplom melletti Mindszenty-kertben október 7-én, vasárnap.
A dombormű Kováts Ferenc áldozópap halálának 60. évfordulójára készült el. Márfi Gyula érsek szentmisét mutatott be a Jézus Szíve Plébániatemplomban Ocsovai Grácián ferences plébánossal. Szentbeszédében a keresztények üldözéséről beszélt, mely végigkíséri az egyház életét az évszázadok során. Nemcsak a középkorban, a  kommunizmusban, hanem sajnos napjainkban is sok helyen éri üldöztetés a keresztény hívőket mondta el a főpásztor. A szentmise után Ocsovai Grácián  OFM plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik segítségükkel, anyagi támogatásukkal hozzájárultak a dombormű elkészüléséhez, megköszönte Szabolcs Péter szobrászművész munkáját, majd felolvasta Csóka János pálos tartományfőnök levelét a fiatal áldozópap vértanúságot vállaló életútjáról. A Vas megyei Gencsapátiban szolgáló káplánt az 1956-os forradalom leverését követő megtorlás időszakában, 1958 márciusában, a szombathelyi rendőrségen többször, brutálisan megverték. A bántalmazások következtében egészségét többé nem nyerte vissza. Szűz Máriának felajánlott életét 1958. október 7-én, Rózsafüzér Királynője napján adta vissza az Úrnak szülei zalaegerszegi házában.