Krisztus király ünnepén, november 26-án este szentmisét mutatott be Márfi Gyula érsek a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban. A szentmisén koncelebrált Nagy Károly c. apát kanonok, a bazilika plébánosa.

Az egyházi év utolsó vasárnapján a főpásztor  Krisztusról, a mindenség királyáról beszélt homíliájában. Feltette a kérdést, hogy vajon a mi életünkben király-e Krisztus? Az Ő parancsai-e azok, amit elsősorban teljesíteni akarunk? Amikor Jézusról beszélünk túl kell lépnünk az emberi logika és képzelet határain.  Őbenne olyan tulajdonságok egyesülnek, amelyet senki más nem képes együtt birtokolni, ő a pásztor és a bárány, ő a Úr és a szolga, ő a győztes oroszlán és a leölt bárány, a teremtmény és a Teremtő, Isten és ember egyszerre. Benne a jóság és a hatalom, az igazságosság és az irgalom, a gyengédség és az erő tökéletes egységre talál – fogalmazott az érsek, majd hozzátette Jézus esetében nem a parancsolgatás, a számonkérés az első, hanem az elöl járás, a példaadás, valamint a szeretetteljes gondoskodás. Jézus igéjével és kegyelmeivel valóban táplál. A bűnbánat szentségével és a szent kenettel valóban gyógyít. Nemcsak a lelkünket, hanem a testünket is gyógyítja sokszor. Védelmez minket a gonosz lélek támadásai ellen. Életének feláldozásától sem riadt vissza, hogy megmentsen minket a kárhozattól. Jézus nemcsak gondos pásztorunk, hanem egyúttal áldozati bárányunk. A főpásztor végül arra buzdított Krisztus király végtelen szeretete kötelez bennünket a szeretetre.

Krisztus király ünnepének előestéjére a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői egy órás szentségimádást hirdettek meg az egész országban. A szervező NEK titkárság célja volt, hogy bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt imádkozzunk azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. A Szent Mihály Bazilikában Nagy Károly plébános vezetésével mintegy százan együtt imádkoztak az Oltáriszentség előtt november 25-én. Krisztus király vasárnapja előestéjére meghirdetett közös szentségimádásra országszerte több mint 20 ezren regisztráltak a krisztuskiraly.iec2020.hu oldalon.

IMG_8173
IMG_8178
IMG_8179
IMG_8106
IMG_8103
IMG_8102
 

Comments are closed.