Szent Margit ünnepe alkalmából Triduumot rendeztek Veszprémben az Árpád-házi Szent Margit templomban. A január 18. és 20. között megrendezett lelkigyakorlatot Bíró László tábori püspök a Családpasztoráció országos vezetője tartotta. A búcsúi szentmisét vasárnap Márfi Gyula érsek mutatta be a Boldog Gizella Szeminárium papnövendékeinek asszisztenciájával. Bíró László a szentmisék keretében lelkigyakorlatos szentbeszédeket mondott.

Homíliáiban Margitról, mint az engesztelőről és Margitról, mint a kolostorban élő emberről beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bűnös ember autonóm akar lenni, mindent jobban akar tudni, mint az Isten, önállónak tűnteti fel magát. ezzel szemben a hitben élő ember, az engesztelő ember pedig átengedi magát Istennek.

Mikor Margitról, mint a kolostorban élő emberről beszélt, egy a világtól elzártan, elvonultan elő emberről beszélt, aki ennek ellenére mégis benne élt a világban. A Püspök arra a kérdésre kereste a választ, hogy: Mit is jelent nekünk XXI. századi embereknek keresztényként élni Margit példája nyomán?

  • XVI. Benedek pápa szerint a keresztény ember reménykedő ember, mert a szívében ott van a kiolthatatlan vágy Isten iránt. Az emberek maguk alkotta ideológiái egyik pillanatról a másikra eltűnnek. Ezzel szemben egyetlen jövője van Európának: ragaszkodni a keresztény gyökereihez, múltjához, mert ha a saját gyökereinket tiszteljük akkor tudjuk elfogadni a mások múltját.
  •  A most befejeződött püspöki szinódus témája az evangelizáció a keresztény hit továbbadása volt. Az ideológiák újra meg újra becsapják az embert. Új evangelizációra van szükség. Hogy evangelizálni tudjunk először magunkat kell evangelizálni. Nekünk keresztény embereknek kell megújulnunk a szentségek által, az Ige olvasásával. A világban rengeteg eltévelyedés látunk, de nem szabad elmarasztalnunk világot, akármilyenek is benne az emberek, hiszen minden Isten teremtménye. A világban jelen van az igazság magva, ott van minden jónak a csírája, hogy ezt eltapossuk-e vagy segítjük kibontakozni, ezért mi is felelősek vagyunk. Ezek imádsággal és böjttel legyőzhetők, mindazzal, amit Margit is tett az életében.
[simpleviewer gallery_id=”183″]
 

Comments are closed.