Húsvét vasárnapján Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban Nagy Károly apát kanonokkal, a bazilika plébánosával, Ebele Ferenc ny. plébánossal, Felker Zsolt káplánnal a Boldog Gizella Szeminárium növendék papságának asszisztenciájával.

Márfi Gyula érsek homíliájában emlékeztetett minket, hogy a húsvéti gyertya magát Jézust szimbolizálja, akit a II. vatikáni zsinat a népek világosságának nevez. János apostol evangéliumának kezdetén írja: A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.” (Jn 1,5).

Felhívta a figyelmet rá, hogy a mi korunknak is megvannak a “sötétségei”. Ma is létezik egyfajta ateizmus, amely nem ismeri fel a rendből a rendezőt, műből a művészt. Ma is kultusza van az erőszaknak, érvényben van a szabad verseny, amely azt eredményezi, hogy az erősebb legyőzi a gyengébbet. Még érvényben van az abortusztörvény, amely a leggyengébbeket pusztítja el. Van egyfajta túlzott másság kultusz, ami nem tesz különbséget pozitív és negatív másság között. A mondanivaló nélküliség korának kultuszában élünk – mondta a főpásztor.

“Oly korban éltem én e földön,

mikor az ember úgy elaljasult,

hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,

s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,

befonták életét vad kényszerképzetek.”

Radnóti Miklóst idézve figyelmeztetett bennünket: sajnos vannak más sötétségek is napjainkban. Példaként hozta fel keresztényellenességet, szélsőséges ideológiák terjedését, mint a házasság elévülését, a magának élő, senki mellett nem elköteleződő ember népszerűsítést.

Beszélt a Kalergi-tervről, melyben a fajokat és a nemzeteket felszámolják. Ezzel egy olyan közös “masszát” hoznak létre, amelynek nincsenek hagyományai, nincs nemzetisége, nincs Egyháza ezeknek következtében nagyon könnyel kezelhető. Összekeverik az egyenlőséget az egyformasággal, a mi elvünk a testvéri szeretet a sokféleségben  – hangsúlyozta az érsek.

Sokféle diktatúrában volt már részünk és most vár ránk az iszlám diktatúra. A diktatúrákban megvonják a szabadságot, az ellenkező végletben az ultraliberális gondolkodással túladagolják a szabadságot. Az eredmény mindkét esetben egyfajta rabszolgaság. Hirdetjük a multikulturalizmust és egy totális monokultúrát akarunk Európába behívni. Hirdetjük a toleranciát és helyébe behívnánk a totális intoleranciát. Hirdetjük a nyitottságot és egy olyan rendszert támogatunk, amely magát öröknek, tökéletesnek és megváltoztathatatlannak tartja. Hirdetjük az egyenlőséget és egy olyan rendszert hívunk be, amelyben még él a rabszolga-kereskedelem és szó sincs női egyenjogúságról – mondta a főpásztor.

Végezetül arra kért minket, imádkozzunk az Úrjézushoz azért, amit a vak ember kért tőle: Mester, hogy újra lássak. (Mk 10,51).  “Add Uram, hogy lássak, de ne csak a szemeimmel, hanem a lelkemmel is. Add Urunk, hogy mi is olyan gyertyák lehessünk, amelyet a húsvéti gyertyáról gyújtottak meg. Világítani tudjunk a körülöttünk elő embereknek, és fényt hagyjunk magunk után, ha majd meghalunk.”

A szentmise során a Szent Mihály Főplébánia katekumenjei először járultak szentáldozáshoz.

A szentmisét élőben közvetítette a Magyar Katolikus Rádió. Közreműködött a Szent Mihály kórus, vezényelt Zsilinszky Cecília.

Videós beszámolónkban Márfi Gyula érsek foglalja össze az elmúlt napok történéseit.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Comments are closed.