November 9-én a Veszprémi Főegyházmegye egyik legkisebb egyházközségében Márfi Gyula érsek szentelte fel az elkészült templomot. A 600 lelkes Küngösön Beke Zsolt plébános, h. esperes évek óta tartó áldozatos munkája nyomán közadakozásból, egyházi és állami támogatásból épülhetett fel Magyarország első Szent Kinga tiszteletére szentelt templom. A szentmisén a főegyházmegye papjaival koncelebrált Horváth Lóránt Ödön nyugalmazott csornai premontrei apát is.

Szentbeszédében az érsek a kőtemplom és a lelki templom összetartozásáról, jelentőségéről elmélkedett. Rámutatott: Nekünk is szeretnünk kell a kőből épült templomot, ahol azt az erőteret találjuk meg, ahol az egyébként mindenütt jelenlévő Isten közelségét jobban át tudjuk élni. Jézus feltámadása és a Szentlélek eljövetele óta mi krisztushívők is Isten templomaivá lehetünk, s küldetésünk is, hogy azzá váljunk: mobil templommá, mozgó tabernákulummá. Mi mindannyian magunk is templomépítők, templomdíszítők, templom-restaurátorok, templomtakarítók vagyunk. Amikor bűnbánatot tartunk, templomot takarítunk, amikor jó cselekedeteket gyakorlunk, erényekben gyarapszunk, akkor mi is tovább építjük, díszítjük a templomot.

A szentmise végén Beke Zsolt plébános köszönete jeleként Horváth Lóránt Ödön apátnak egy Szent Norbert-ereklyét adott át, felajánlva azt a csornai premontrei gimnáziumnak.  Csendes Sándor mosdósi plébánosnak pedig egy Szent Erzsébet-ereklyét nyújtott át.

Az ünnepségen részt vett  Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Hegyi László, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság kabinetirodájának főnöke, Dusicza Ferenc református lelkész. Jelen volt Felhősi István festőművész, aki a főoltár és a mellékoltárok képeit és Nesó Sándor fafaragó művész, aki az oltárszekrényt és a tabernákulumot, valamint a Szent Kinga-ereklyetartó szekrényt készítette. Beke Zsolt plébános, h. esperes örömmel és hálával köszönte meg mindazok támogatását, akik bármivel is hozzájárultak a templom létrehívásához

Hegyi László kabinetfőnök méltatásában a helyi közösség összefogását emelte ki, amely Szent Kinga, az Árpád-házi királylány, aki Lengyelország védőszentje, összeköti a két baráti népet. Jelképes is ez a hely, mutatott rá, hiszen a II. világháború alatt lengyelek tömegei találtak a környékben védelmet. Majd kiemelte: a magyar kormány nemzet- és országépítő kormány, s elkötelezettségébe beletartozik a templomépítések támogatása is. A község vezetője bejelentette: a képviselőtestület áldozatos, küzdelmes templomépítő munkája elismeréseként elsőként Beke Zsolt plébánosnak a település díszpolgári címet adományoz.

[simpleviewer gallery_id=”398″]

 

Comments are closed.