A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 43 tanulója várakozott áhítatos csendben a veszprémi Regina Mundi-templom padjaiban, első szentáldozásukra várva, szüleik, rokonaik és hitoktatóik kíséretében május 5-én, a délután 5 órai szentmise előtt.

Stadler László Dezső atya, az iskola lelki igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Szentbeszédében az aznapi Evangéliumhoz kapcsolódva, a szeretetparancsról elmélkedett.

A szeretetet mélyen bele kell vésni az ember lelkébe, ez legyen a legelső és a legfontosabb az életünkben. Képesek legyünk lemondani önmagunkról, az egyéni érdekünkről, tudjunk a háttérbe helyezkedni, hogy családunkban és a környezetünkben megvalósuljon a krisztusi szeretet.

Amikor a gyermek elsőáldozására készülünk, visszaemlékszünk a születésére. Az új élet világra jöttével a remény költözött az életünkbe, és nem jelentett erőfeszítést, hogy az ő érdekeit nézve a háttérbe helyezkedjünk.

Dezső atya felidézte gyermekkorát, amikor az édesapja volt az első „hitoktatója”. Ő tanította meg gyermekeit keresztet vetni, tőle kapta első ismereteit Istenről. Fontos, hogy a gyermekek a családban jó példát lássanak a hívő, vallásos életre. Fontos, hogy a családon belül megtapasztalják az Istentől származó szeretetet. Nem szakíthatunk felnőttként sem a keresztény életmóddal. Döntést kell hoznunk Isten mellett, az Ő törvényeit kell követnünk. A Róla szóló ismereteket felnőttként is bővítenünk kell, hogy át tudjuk adni tudásunkat gyermekeinknek, akik így az Ő ismeretében és szeretetében nőhetnek fel.

Mindenkinek küldetése van az életében, ezt a küldetést kell felismerni és betölteni, minden esetben egyéni döntést hozva.

Végül kérte, imádkozzunk azért, hogy az elsőáldozók élete az Isten-keresésben és az egymás iránti szeretetben teljesedjen ki.

A szentbeszéd után az elsőáldozók megújították keresztségi fogadalmukat, és az első szentáldozásukhoz járultak.

Demény Anna

Elsőáldozás Szilágyi 2018. 022
Elsőáldozás Szilágyi 2018. 024
Elsőáldozás Szilágyi 2018. 026
Elsőáldozás Szilágyi 2018. 028
Elsőáldozás Szilágyi 2018. 036
Elsőáldozás Szilágyi 2018. 039
Elsőáldozás Szilágyi 2018. 041
Elsőáldozás Szilágyi 2018. 043
 

Comments are closed.