A Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar Böjte Csaba testvérrel az idén is ellátogatott egyházmegyénkbe. A Balatoni Csillagösvény missziós zarándoklat során július 20-án Balatonarácson a Koloska-völgyben, másnap pedig Balatonalmádiban találkozhattak a vendégekkel a helybéliek és a turisták. Az idei missziós út immár az ötödik alkalom volt a találkozók sorában, s ezúttal táncos lábú dévai gyermekek is érkeztek Csaba testvér otthonaiból.

A zarándoklat most a Szent László-emlékévhez is kapcsolódott, a vendégek magukkal hozták az ünnepi alkalmakra a szülőföldjük, Erdély védőszentjeként tisztelt lovagkirály székely mesterek által faragott szobrát és egy templomi zászlóját is.

Különleges és unikális eseménynek volt helyszíne a Koloska-völgy, ahol hívek és tisztelők sokasága gyűlt egybe. Csaba testvér ugyanis a tavalyi találkozón a hívek által felvetett nemes gondolat jegyében – hogy a völgyben egy állandó imahelyet, egy kegyhelyet kellene létrehívni, ahová kijárhatnának a családok a gyermekekkel – ajándékot hozott: egy gyermek Jézust ábrázoló szobrot, mely egy erdélyi fafaragómester munkáját dicséri. Dévai gyermekek rajzainak eladásával teremtették elő az árát, mondta. Meg is üzente a füredieknek a kegyszobor elkészültét, így a hívek és az önkormányzat támogatásával fel tudtak készülni a fogadására. Csaba testvér köszönetet mondott a Bakonyerdő Zrt. dolgozóinak, akik egy hatalmas, patinás sziklatömböt találtak és hoztak a helyszínre, amely minden bizonnyal az ősi Pannon-tenger sziklás partvonalának maradványaiból származhat, s ebben készítettek el a kegyszobor „otthonát”. Az így kialakított Gyermek Jézus-kegyhely jelenleg egyedülálló és az első ilyen titulusú kegyhely Magyarországon, de Európában is, hangzott el.

A betlehemi Kisdednek, meg a felnőtt Jézusnak számtalan helyen van szentélye – mondta Csaba testvér –, de az öt-hat éves korú gyermek Jézusnak sehol. Ezt a hiányt pótolja ezentúl e hely. A Kisjézus fején magyar korona van, hogy lássák, ez a mi kis Jézusunk. Ezentúl itt fogadja majd  az érkezőket, akik egy-egy szál gyertyával, kis virággal, imádsággal jönnek hozzá kéréseikkel vagy hálaadással. Várja a kisgyermekeket, de a gyermekre váró szülőket is és minden gyermekszerető embert.

Jézus megtehette volna, hogy felnőtt emberként érkezik közénk a földre és úgy osztja köztünk bölcs tanácsait, de ő a gyermeki állapotot választotta, emlékeztetett a szerzetes. Tiszta, gyermeki tekintetével fogadja most is a hozzáfolyamodókat. Jelenléte figyelmeztet, hogy a gyermeki tisztaság, nyíltság, őszinteség, a gyermeki lelkület a békesség és az egység forrása. És figyelmeztet arra is, hogy a kicsinyek vidámságát, játékosságát meg kell őriznünk „komoly felnőtt” korunkra is. Emlékeztet továbbá Jézus minden kor emberéhez szóló üzenetére is:  „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába” (Mt 18,3).

Imádkozom, tette hozzá végül, hogy még nagyon sok hasonló gyermekszentély szülessen a Kárpát-medencében és a nagyvilágban. Miután felszentelte a kegyhelyet Csaba testvér, szentmisét mutatott be a külföldön tartózkodó helyi plébánost helyettesítő nagyváradi Szabó Ervin atya koncelebrálásával. A szertartás után Szent László király életét idézte meg énekekkel és a legendák verses átirataival a dévai otthonból érkezett fiatalokkal a gyermekkórus.

Másnap Balatonalmádiban a hagyományos Hungarikum-fesztiválon folytatódott a Csillagösvény zarándoklat, ahol a Wesselényi-strand előtti színpadon a gyermekkar Kodály- és Bárdos-műveket adott elő Nagy M. Vera nővér és Czakó Gabriella, a Boldogasszony Iskolanővérek társult tagjának vezényletével, majd a dévai ifjak és leányok erdélyi néptáncokkal hozták tűzbe a a helybéliekből és a turistákból verbuválódott hallgatóságot.

A zarándokprogram az innen rövid sétányira található zenepavilonnál ünnepi szentmisével folytatódott. Csaba testvér és Keszey János polgármester hívására a magyaros finomságokat kóstolgató helybéliek és turisták sokasága otthagyva a fesztivált, várakozó lelkesedéssel elindult a szertartásra. A szentáldozatot Böjte atya Szabó János helyi plébánossal és Paál Sándor Ede káplánnal mutatta be. Szentbeszédében Csaba testvér a Tízparancsolat 3. parancsa alapján – Az Úr napját szenteld meg! – rámutatott: „Meggyőződésem, hogy születésünk fő célja volt Isten által, hogy megszenteljük a környezetünket. Nemcsak az Úr napját, hanem minden más napot is, illetve a családunkat, baráti, munkahelyi közösségeinket is. Aki Jézus példáját követve ezen munkálkodik, az mindig egy kicsivel jobb lesz, több lesz”. A gadarai megszállottnak, a házasságtörő asszonynak, Zakeusnak, Saulnak (a későbbi Pál apostolnak) Jézussal való találkozásait idézte példaként. E találkozások megváltoztatták, megszentelték, jó útra vezették az embereket. Szent Maximilian Kolbe ezt úgy foglalta össze: „Az a szent, akinek a környezete szentté válik.” Ez volt tapasztalható Szent István, Boldog Gizella és Szent László környezetében is.  Szent László felajánlotta kardját, életét a magyarságért. Megszentelte népünket: törvényeket alkotott, templomokat épített, a kiskirályok fölött győzedelmeskedett, megvédte az országot a betörő ellenségtől, sőt az ellenséget is (ha megkeresztelkedett) integrálta a magyar nemzetbe.

A szentmisén szolgált a gyermekkar is, utána pedig népénekek, egyházi dallamok megszólaltatásával búcsúzkodtak a vendégszerető almádiaktól, s indultak útjuk következő állomására, Szántódpusztára.

A Csillagösvény zarándoklat minden évben jótékonysági körút is. Adományai segítették elő a szovátai Marianum Tündérkert kulturális központ felépülését 2016-ban. Az épületegyüttes ma már a gyermekkarnak próba- és hangversenytermet, a kórusvezetőknek szerzetesi otthont biztosít. Az idei adományokat az intézmény működési költségeire fogják fordítani.

Toldi Éva

Szovátai énekkar
Misea Zenepavilonban
Mise a Zpavilonban
Mise a Koloska-völgyben
Mise a Koloskában – háttérben a kegyhely
Hungarikum4
Hungarikum Fesztiválon
Gyermekkar szolgált a szentmisén
 

Comments are closed.