A veszprémi Óváros téren szeptember 29-én délután, Szent Mihály ünnepén, Nagy Károly c. apát, kanonok, a bazilika plébánosa megáldotta Szent Mihály arkangyal közadakozásból elkészült szobrát.

Szent Mihály Veszprém városának, a bazilikának és az érseki tartománynak – mely magában foglalja a szombathelyi és a kaposvári egyházmegyéket – a védőszentje. Az alkotás Madarassy István ötvös-szobrászművész munkája, mely Szent Mihály arkangyalt ábrázolja, amint a földet jelképező sziklán áll. A földön, azaz a sziklán vergődve, szemét Szent Mihályra szegezve a sátán fekszik, fölötte áll a főangyal, aki legyőzi a gonoszt. A szobor rézből készült, magassága 2,76 méter, alatta a szikla egy méter magas.

Az alkotás megáldásán Márfi Gyula érsek hivatalos elfoglaltsága miatt nem vehetett részt, köszöntő gondolatait Felker Zsolt a Szent Mihály Bazilika káplánja olvasta fel. Írásában a főpásztor reményét fejezte ki, hogy a szobor  hozzájárul ahhoz, hogy Szent Mihály főangyalnak tisztelete növekedni fog városunkban, hazánkban és Európában is.

Mindig, amikor szobrot adunk át egy közösséget ünneplünk, egy olyan közösséget, ami szükségesnek tartotta az általa uralt térből egy darabkát valami másnak ajánljon fel. Mindenképpen egy közösség életjele egy szobor. Veszprém és Veszprém város közössége erős közösség, itt számos olyan középület, köztér létezik, amely közadakozásból jött létre. Ez mutatja, hogy a város és ennek a városnak a polgársága nem vár a segítségre, hanem a saját maga által fontosnak tartott dolgokért kiáll, vállalja és nyilvánossá is teszi. Ez a szobor a bizonyíték rá, hogy a veszprémi embereknek mennyire fontos, hogy a város védőszentjének emléket állítson. Ez egy olyan pont a városban, ahol egy pillanatra Szent Mihály szobrára tekintve eszünkbe jusson az is, hogy most jól élünk, biztonságban de ez nem örökre garantált és nem csak tőlünk függ – mondta Navracsics Tibor uniós biztos köszöntő beszédében.

Brányi Mária alpolgármester köszöntésében hangsúlyozta, hogy a Szent Mihály szobor nemcsak tárgyi mivoltával gazdagít bennünket, hanem a lelkünket megérintve gazdagítja közösségünket is.

Závodi Zsuzsanna református lelkész elmondta, hogy a Szentírás az angyalokról azt tanítja, ők Isten jóságának osztogatói és Isten jóságának szolgái. Amikor felnézünk erre az alkotásra jusson eszünkbe, hogy ebből a minőségi feladatból mi is kapunk. A jóság osztogatói lehetünk egy olyan világban, ahol nagy szükség van arra, hogy a jóság osztogatóival találkozzunk és mi magunk is azzá legyünk. Szeretettel és jósággal szolgálni Isten ajándéka minden utunkon.

Isó Zoltán evangélikus lelkész egyháza nevében megáldotta a szobrot. Azt kívánta, hogy hirdesse ez az alkotás Krisztus urunk győzelmét az élet és a halál fölött. Mikor erre járunk sohase feledjük, a Bárány vére által mi is részesültünk az Ő győzelmében és küldi védőangyalait mindannyiunk számára, hogy erejük által minden nap harcolni tudjunk a bűn ellen és a gonoszság erői ellen.

A zsidó egyház nevében Verő Tamás főrabbi hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, köszöntő szavait Lancendorfer István plébános olvasta fel. Ebben kérte az Örökkévalót, hogy adjon erőt mindannyiunknak, hogy megtaláljuk mindazt, ami összeköt minket és Szent Mihály szobra is irányt mutasson az elfogadáshoz.

Nagy Károly apát-plébános  meghatódva szólt arról, hogy a Gondviselés segítségével beteljesült egy álom. Ez a szobor is azt mutatja nincs eredmény áldozat nélkül. Erre tanítottak a szüleink is, mindenért meg kell küzdenünk. Hangsúlyozta, hogy így kell küzdenünk az üdvösségért is, így kell igent mondani az Isten ügyére, és ma így kell megküzdenünk a békért. Úgy szeretném átadni ezt a szobrot mindenkinek, hogy küzdjetek, küzdjetek a hitetekért, gyermekeitek boldogságáért, házasságaitokban a kitartásért, a családi békéért, papok a hivatásért ne fáradjatok bele és teremjük a békét így meg – mondta Károly atya.

Az alkotó, Madarassy István megköszönte a Jóistennek, hogy Károly atyán keresztül megkapta ennek a szobornak az elkészítésnek a lehetőségét, megköszönte alpolgármester asszonynak nagyon szíves és segítő közreműködését. Néhány szót mondott a küzdelemről, mert volt küzdelem jócskán, nehézségek adódtak, hogy idekerülhessen a szobor, de minden nehézséget sikerült Mihály segítségével legyőzni.  Elmondta nagy öröm és megtiszteltetés számára, hogy ezzel a szoborral adhat valamit a városnak. Nem utolsó sorban Károly atyának is megköszönte a közbenjáró szeretetet, amivel segítette az alkotás létrejöttét.

A köszöntő beszédek után leleplezték az alkotást, melyet ezután megáldott az apát plébános. A szobor előtt felajánlotta a várost, az érseki tartományt, a magyar népet és Európát, hogy a békéért merjünk áldozatot vállalni és ehhez segítsen minket bátorságával, hősisességével, kitartásával az égi seregek vezére, Szent Mihály arkangyal majd jelképesen átadta a szobrot a városnak.

Ezután elmondta, hogy ezzel egy hagyományt szeretne indítani, hogy minden Mihály búcsú alkalmával az bazilikától a szoborig vonulva imádkozzanak Szent Mihály és az angyalok védelméért.

Az ünnepségen közreműködött Oberfrank Pál színművész, a veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Rauscher Géza, Keller Márton, a Szent Mihály Bazilika Kórusa, a Magyar Honvédség Légierő Zenekara, Veszprém Város Vegyeskara.

A szobor leleplezését egy kilenc napos lelki készület előzte meg. Mely során szentmisével, előadásokkal, koncertekkel és kiállításokkal hangolódhattak rá az emberek a város védőszentjének ünnepére.

 

1
3
4
5
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Comments are closed.