Szent István Király ünnepén, Bakos Frigyes esperes plébános meghívására Szerenka Miklós helynök atya mutatott be szentmisét a Tósokberéndi Szent István király templomban. Az ünnepi szentmise kezdetén Rieder András a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola igazgatója köszöntötte helynök atyát és a szentmisére összegyűlt híveket.

Miklós atya szentbeszédében a hazáról a hazaszeretetről szólt, melyet magának Szent István királynak köszönhetünk. Szent királyunknak köszönhetjük, hogy népünk és nemzetünk mai napig létezik és nem tűnt el a történelem folyamán. István hite nem csak politikai értelemben vett hit, hanem mély meggyőződésből fakadó hit volt. Az ajakán, a szívében és a cselekedeteiben is hordozta Krisztust. Tetteiért, hitéért örök példaképnek tekinthetjük. Harmónia volt a szavai és életének cselekedetei között. Sokszor fordult imádságában Krisztushoz az örök királyhoz. Országépítését, családi életét igyekezett mindig Istennek tetsző módon élni. István királyunk tudta, hogy mit jelent a szeretet. Igazságosságot, irgalmat, együttérzést és segítő tetteket a rászorulókkal szemben. A megbocsátó jóság és a példaadó szeretet Szent István életében az egyik legjellemzőbb tulajdonság volt.

Nem politikai szándékból, hanem meggyőződésből kell kereszténynek lenni, keresztény hitet pedig megvédeni, mint ahogyan első királyunk is megvédte, amikor a pogányság erői a kereszténység ellen támadtak.

István királyunktól sok mindent kaptunk. Többek között egy tükröt, melybe, ha bele tekintünk, a tükörben magát Krisztust, az ő jóságát ismerhetjük fel. Ez a tükör pedig fiához Szent Imre herceghez írt intelmei. Szent István intelmei a hegyi beszédből, a nyolc boldogság evangéliumi példabeszédéből fakadnak. Keressük a jót, ismerjük fel és dönteni tudjunk mellette.

Imádkozzunk, hogy megmaradhassunk azon az úton, melyre Szent István vezetett el bennünket. Homíliáját pedig így zárta: „Magyarország Isten éltessen!”

A szentmisében közreműködtek a Padragi Bányász kórus, a katolikus iskola diákjai és tanárai.

Az áldás követőn a templomot megtöltő hívek, körmenetben vonultak a Széchenyi utcában található Szent István király szoborhoz, az egyházközség képviseletében koszorút helyezett el Rieder András, Kothencz János és Bella József.

Az ünnepség befejezéseként a templom melletti téren Miklós atya megáldotta az új kenyeret és bort, melyből a jelenlévő hívek is kaptak némi kóstolót.

DSCN0608
DSCN0612
DSCN0614
DSCN0617
DSCN0626
DSCN0627
DSCN0633
DSCN0636
DSCN0638
DSCN0646
DSCN0647
DSCN0648
 

Comments are closed.