Szent Benedek búcsút tartottak július 9-én, vasárnap a 70 éves jubileumára készülő pápai Szent Benedek plébánián. Az ünnep kezdetén Márfi Gyula érsek megáldotta a templom védőszentjének az ünnepre elkészült fa szobrát. Ezután Szijártó László esperes plébános megköszönte mindenki munkáját a templomkert szépüléséért. Szent Benedek szobrát Bálint József, a Veszprémi Főegyházmegye Jenő nevű településén élő fafaragó készítette el. Nagy Viktor asztalos készített tetőt fölé, valamint Pápa Város Fejlesztésért Kft. készítette el az alapokat és a térkövezést. A megáldáson Steiner Csaba, az egyházközség világi elnöke köszöntötte a főpásztort. Bálint József hitvallást tett a jelenlevők előtt fafaragó munkájáról, majd Kincses László feolvasta Wass Albert Előhang című írását. Ister Ferencné a jenői karitász csoport vezetője Bálint Józsefet a neki címzett költeménnyel köszöntötte. Ezt követően mutatta be az ünnepi búcsúi szentmisét a főpásztor a plébánossal.  Szentbeszédében Márfi Gyula érsek Szent Benedek alázatosságát és kitartását állította például a jelenlevők és a helyi Mária rádió hallgatói elé. A szentmise egyben hálaadás volt az elmúlt heti hittanos táborért, melyről a szervezők képviseletében Steinterné Czihlár Helga fényképes összefoglalót is levetített a szentmise végén. Ekkor a plébános köszöntötte a jubileumot ünneplő aranymisés főpásztort, és jubiláns házaspárokat. Szintén köszöntötték a 15 éve pappá szentelt plébánost, László atyát is, aki három éve a pápai esperesi kerület esperese, valamint két éve a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója is. Az ünnepi érseki áldás után bőséges szeretetlakoma és tartalmas együttlét várta az ünneplőket.

 

IMG_6356
IMG_6355
IMG_6357
IMG_6361
IMG_6367
IMG_6374
IMG_6406
IMG_6377
IMG_6382
IMG_6410
IMG_6418
IMG_6429
IMG_6440
IMG_6463
IMG_6464
 

Comments are closed.