Szent Anna és Szent Joachim ünnepén, július 26-án Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek mutatott be szentmisét Búcsúszentlászlón a templom mögötti kertben lévő misézőhelyen. A szentmisén vele együtt koncelebrált Tódor Szabolcs h.esperes, plébános, Mezei András a főegyházmegye Amerikából hazatért papja, Bajner István ny. plébános és Nyisztor Krisztián zalaegerszegi kórházlelkész – aki a reggeli búcsúi szentmisét is bemutatta a zarándokhelyen. A szentmisén 35 fiatalt is megbérmált a Márfi Gyula érsek.

Szentbeszédében a nyugalmazott főpásztor Szűz Mária szüleit, mint nevelőket állította példának a jelenlevők elé, hangsúlyozva a keresztény házasság és a keresztény család értékét és fontosságát.

A bérmálkozók figyelmét arra hívta fel, hogy a Szentlélek, az igazság Lelke, aki segíthet irányt mutatni a nehéz időkben, megmutatja, mi a helyes és mi a jó. A Szentlélektől kérnünk kell azt is, hogy adjon szeretetet, hogy a generációk között megértés és szeretet legyen, hogy az idősek tapasztalata és a fiatalok dinamizmusa harmóniában legyen. Csak a mindent adni képes szeretet tehet boldoggá – hangsúlyozta. Imáinkban kérjük a Szentlelket, hogy adja meg a világosságot és a szeretet melegét, hogy valóban eljussunk a boldogságra – zárta beszédét az érsek.

A szentmise végén megáldották a nagyszülőket, majd pedig – mivel Szent Kristóf ünnepe is a napokban volt – a gépjárműveket is megáldották az atyák.

 

Comments are closed.