A Veszprémi Főegyházmegye székhelyén minden évben ünnepi programokkal készülnek Szent Anna ünnepére. Ebben az évben július 28-án, pénteken délután emlékeztek meg Szent Annáról, aki a nagyszülők védőszentje is. Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét Nagy Károly apát, kanonok plébánossal, Felker Zsolt káplánnal, valamint Ebele Ferenc és Lőrinczy Ferenc nyugalmazott plébánosokkal a Szent Mihály Bazilikában, amely idén is zsúfolásig megtelt a nagyszülőkkel.

Szentbeszédében a főpásztor Szent Annáról beszélt, aki a hagyomány szerint idős korban vállalta a gyermeket, sok-sok imádság és böjt gyümölcseként. Hangsúlyozta, hogy a nagymamáknak, édesanyáknak fontos, hogy imádságra tanítsák a gyermekeiket. Az imádság nem idő kérdése, hanem szív kérdése. Amikor valakivel időt töltünk együtt, akkor a legtöbbet adjuk neki, önmagunkat adjuk. Nem valamit, hanem valakit és ez mindennél többet jelent. Szent Annának volt ideje a férjére és a lányára. Ezért is választotta ki az Úristen az ő leányát Máriát, hogy a Megváltó édesanyja legyen. Szent Anna példájaként nekünk is hinnünk kell abban, hogy magunknál jobb embereket nevelhetünk, ha bízunk benne és mindent megteszünk, ehhez pedig kérjük Isten kegyelmét- mondta a főpásztor.

A szentmise végén Szent Anna ereklyéjével körmenetben áldotta meg a főpásztor a jelenlevőket. A szentmise után Rauscher Géza és Sipos Balázs adott koncertet.

 

IMG_6779
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Július 26-a Szent Anna és Szent Joachim, Jézus nagyszüleinek ünnepnapja. Az Újszövetségben semmilyen utalást nem találunk a Boldogságos Szűz Mária szüleire. Tiszteletük forrása az apokrif írások, elsősorban Jakab elő-evangéliuma. Itt olvashatjuk, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták. A két név jelentése figyelemre méltó: Anna annyit jelent, kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.

Ünnepük a XII-XIV. században terjed el Európában, miután a keresztes lovagok visszatértek a Szentföldről.

A legenda szerint Anna és Joachimnak Júda nemzetségéből és Dávid házából származott. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadikat pedig szétosztották a szegények között. Egyszer megjelent Joachimnak Isten angyala és megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, akit Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szűz Mária születése után Joachim hamarosan meghalt. A legenda azt is tudni véli, hogy Anna még élt, amikor a Szentcsalád Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta unokáját, a kis Jézust. Anna lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték.

Szent Anna többek között a betegek, szenvedők, szegények és az üldözöttek védőszentje.

 Forrás: MKPK honlapja

 

 

Comments are closed.