Márfi Gyula érsek, apostoli adminisztrátor az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

 

Brenner József nyugalmazott helynök, nagyprépost atyát július 1-i hatállyal felmentette a Boldog Gizella Szeminárium spirituális tisztsége alól.

Dr. Csernai Balázs július 1-i hatállyal felmentette segédprefektusi megbízása alól, és kinevezte a Boldog Gizella Szeminárium sipirituálisává.

Östör Dániel plébániai kormányzót júliusi 1-i hatállyal felmentette Sümegcsehi Plébánia vezetése alól és átengedte a Gödöllői Premontrei Apátságba.

Dr. Aradi Lászlót júliusi 1-i hatállyal visszavette a Veszprémi Főegyházmegye szolgálatába és kinevezte Sümegcsehi Plébánia plébánosává.

Dr. Fodor János plébánost augusztus 1-i hatállyal – eddigi feladatait változatlanul hagyva – kinevezte a keszthelyi kórház kórházlelkészévé.

Dr. Kulcsár Dávid újmisést tanulmányainak folytatására visszaküldi Rómába a Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricumba.

 

Plébánosi kinevezések, felmentések:

Szakács Péter plébánost augusztus 25-i hatállyal felmenti a Tapolcai Plébánia vezetése alól, és kinevezi a Badacsonytördemici Plébánia plébánosává megbízza Bódi Mária Magdolna boldoggáavatási ügyében a pozíció elkészítésével.

Cséry Gergő plébánost augusztus 25-i hatállyal – a többi megbízatását változatlanul hagyva – felmenti a Badacsonytördemici Plébánia ellátása alól.

Fódi Ákos plébánost augusztus 25-i hatállyal – a többi megbízatását változatlanul hagyva – felmenti Szigliget filiális ellátása alól.

Csonka Nándor plébánost augusztus 25-i hatállyal felmenti a Felsőrajki és a Hahóti Plébánia vezetése alól, és kinevezi a Tapolcai Plébánia plébánosává.

Rudi Péter plébánost augusztus 25-i hatállyal felmenti a Bakonyjákói Plébánia vezetése, valamint a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészi tisztsége alól, és kinevezi a Felsőrajki Plébánia plébánosává a Hahóti Plébánia oldallagos ellátásával.

Megyesi Ferenc káplánt augusztus 25-i hatállyal felmenti Pápa I. (Szent István Vértanú) Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól, és kinevezi Bakonyjákó Plébánia plébánosává, valamint a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészévé.

Major István plébánost augusztus 25-i hatállyal felmenti a Zalacsányi, Nagykapornaki és a Bezerédi plébánia vezetése alól, és nyugállományba helyezi.

Kiss László esperes, hévízi plébánost augusztus 25-i hatállyal – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a Zalacsányi Plébánia oldallagos ellátásával.

Tódor Szabolcs búcsúszentlászlói plébánost augusztus 25-i hatállyal – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a Nagykapornaki plébánia és a nagykapornaki Idősek Otthona lelkipásztori ellátásával.

Szeghy Csaba Tamás nemesapáti plébánost augusztus 25-i hatállyal – eddigi feladatait változatlanul hagyva – megbízza a Bezerédi Plébánia oldallagos ellátásával.

 

Kápláni áthelyezések és kinevezések:

Szalontai István Balázs káplánt augusztus 1-i hatállyal felmenti a Hévízi Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól, és Dr. Georg Bätzing limburgi megyéspüspökkel való egyeztetés alapján három évre átengedi a frankfurti magyarok lelkipásztori szolgálatára.

Tóth Tamás káplánt augusztus 1-i hatállyal felmenti a Keszthely  II. (Kis Szent Teréz) Plébánián betöltött kápláni megbízása és a keszthelyi kórház kórházlelkészi szolgálata alól, és a Hévízi Plébániára küldi káplánnak.

Merva Péter káplánt augusztus 1-i hatállyal felmenti a Várpalotai Plébánián betöltött kápláni megbízása alól, és a Keszthely  I. (Magyarok Nagyasszonya) Plébániára küldi káplánnak.

Varga Csikász Bence káplánt augusztus 1-i hatállyal felmenti a Keszthely  I. (Magyarok Nagyasszonya)  Plébánián betöltött kápláni megbízása alól, és a Várpalotai Plébániára küldi káplánnak.

Tamás Zoltán újmisést augusztus 1-i hatállyal a Keszthely II. (Kis Szent Teréz) Plébániára küldi káplánnak.

Meleg Sándor Máté újmisést augusztus 25-i hatállyal Pápa I. (Szent István vértanú) Plébániára küldi káplánnak.

 

 

 

 

 

Comments are closed.