Márfi Gyula érsek az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében:

Merva Péter Árpád újmisést augusztus 1-i hatállyal a Várpalotai Plébániára küldi káplánnak.

Simon László újmisést augusztus 1-i hatállyal Ajka I. (Jézus Szíve) Plébániára küldi káplánnak.

Szabó Zoltán újmisést augusztus 1-i hatállyal a Pacsai Plébániára küldi kápláni megbízással.

Tóth Tamás újmisést augusztus 1-jével a Veszprém V. (Magyarok Nagyasszonya) Plébánia káplánjává nevezi ki.

Fuchs Tibor káplánt szeptember 1-i hatállyal felmenti az Ajka I. Plébánián betöltött kápláni megbízása alól, és kinevezi a Nagyesztergári Plébánia plébániai kormányzójává.

Primász Gábor Róbert O.Cist. plébánost szeptember 1-i hatállyal felmenti a Nagyesztergári Plébánia ellátása alól és kinevezi Márkó plébánosává, továbbra is ellátja a jásdi plébániát.

Vasáros József Plébániai Kormányzót szeptember 1-i hatállyal felmenti a Márkói Plébánia ellátása alól.

Dr. Csernai Balázs atyát szeptember 1-i hatállyal felmenti a Tapolcai Plébánián betöltött kisegítő lelkészi megbízatása alól, és kinevezi a Boldog Gizella Szeminárium segédprefektusává és egyetemi lelkésszé.

Stadler László Dezső plébánost szeptember 1-i hatállyal – a többi megbízatását változatlanul hagyva – felmenti az egyetemi lelkészi megbízatása alól.

Tóth Gábor Norbert káplánt augusztus 1-i hatállyal felmenti a Várpalotai Plébánián betöltött kápláni tisztség alól, és hozzájárul, hogy a Piarista Rend (Ordo Scholarum Piarum) közösségébe távozzon.

Dr. Kulcsár Dávid papnövendéket szeptember 1-i hatállyal a Keszthely II. (Kis Szent Teréz) Plébániára küldi lelkipásztori gyakorlatra.

Szántó Attila János állandó diakónust augusztus 1-i hatállyal felmenti a Berhida, Ősi és Tési Plébániákon betöltött diakónusi megbízatása alól, és megbízza a Nemesvámosi Plébánia és a hozzá tartozó települések lelkipásztori kisegítői munkájának ellátásával.

 

Comments are closed.