Ötven évvel ezelőtt, 1968. június 20-án, Veszprémben, az akkori főpásztornak kézfeltétele és imája által elnyerte a papi rend kegyelmeit és engedelmességet ígért Jézusnak és az Egyháznak Salgó Ferenc. A kanonok, plébános ötvenéves papi szolgálatát megünneplő aranymiséjét június 23-án tartották, melyre zsúfolásig telt a Szent Anna-templom.
A hálaadó misén dr. Mail József apát-plébános tolmácsolta dr. Márfi Gyula érsek szavait.
-Káplánként először Berzencére (1969-70), majd Kaposvárra (1970-78) került. 1978-tól 1985-ig Somogysámsonban, majd 1985-től a mai napig a pápai Szent Anna Plébánián szolgál. Pápa II-i plébánossága idején 1996-tól 2006-ig még ellátta a nagyteveli plébánia vezetését is. Mindenkori főpásztorai elismeréssel méltatták lelkipásztori buzgóságát, a templomok és egyházi épületek gondos szépítését, a pápai Szent József Kápolna felépítését, a közösségi élet kibontakozását. Ferenc atyát megtisztelő feladatokkal és kitüntető címekkel jutalmazták buzgó munkájáért. 1983-tól 1998-ig helyettes esperesi megbízatást kapott. 1991-től a Veszprémi Hitoktatóképző levelező tanfolyamának előadójává nevezték ki. 1994-ben érseki tanácsos címet kapott. 1996-ban székesegyházi kanonokok lett. 1998-tól 2014-ig a Pápai Esperesi Kerületet vezette kerületi esperesként. Egyúttal lelki igazgatója a pápai Szent Anna Katolikus Óvodának – olvasta dr. Mail József, majd pápai munkásságához buzgóságot, hűséget, jó egészséget kívánt neki.
Az aranymisén a Szent Anna Katolikus Óvoda apróságai énekkel, a hittanosok, hittantanárok zenés-versekkel köszöntötték a jubiláló atyát. A Szent Anna Plébánia képviselőtestületének világi elnöke is köszöntötte Salgó atyát. A kedves és megható szavak után Salgó Ferenc a szentmisét felajánlotta azoknak, akik papi munkáját segítették. Mint mondta, az ötven év során bebizonyosodott, hogy jól döntött, amikor a papi pályát választotta.
Az ünnepi misén Szakács Péter tapolcai plébános tartotta a szentbeszédet, kiemelve az imádkozás fontosságát, felidézve az Atyával való közös imádságos emlékeket.
Végül Szijártó László kerületi esperes, plébános a pápai esperesi kerület papsága, hívei, valamint a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász nevében köszöntötte az aranymisés, meghatódott papot. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: papa-ma.hu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 

Comments are closed.