Cím: 2888 Csatka, Szabadság tér 83.

Alapítva: 1920

Anyakönyvezés: 1920-tól (előtte Súr)

Titulus:  Sarlós Boldogasszony

Szentmise: vasárnap 11.00

Búcsú: július 2.

Szentségimádási nap: február 12. és október 3.

Szentóra: április 27.

CSATKA-SZENTKÚT - Búcsújáróhely

Nagybúcsú: szeptember 8.

A plébánia története

1357-ben Kont Miklós nádor alapította pálos kolostorát az Irgalmasság Anyja tiszteletére. 1491 és 1504-ben művészi szépnek mondják templomát. A török alatt teljesen elpusztult. Az 1738-ban benépesült falu hívei számára fa templomot emelnek, amely 1779-re már használhatatlan és veszélyes. A falu közepén a pálosok gyönyörű temploma romokban hever, ezt állítják helyre 1790. körül. Az Országos Műemléki Felügyelőség teljes külső és belső felújítást végzett 1970-72-ben. A négy-négy oldalkápolna oldalfalain szűk átjáróval a főhajóba nyílik, de így az egyhajós templom valójában háromhajóssá lesz és az átjárókon a templom belülről egészen megkerülhető. 1729-ben a suri plebánia gondozta. 1792-ben és az 1800-as évektől tartó hosszas próbálkozás és kérés után 1920-ban helyi káplánság, majd lelkészség lett. Gót stílusú, 31,5x15,4 m.


Titulusa Sarlós Boldogasszony. Búcsú: júl. 2. Szentségimádás: febr. 12. és okt. 3. Rn.: nov. 3. Akv: 1920-tól. Hsz: 600 (672).


Filiák: a) Csatka-Szentkút — 1,5 km. — Szép szálas erdőtől övezett völgykatlanban látogatott búcsújáróhely. Alapítva: 1357-ben. A kegytemplom 13x8 méter. Titulusa: Irgalmasság Anyja. Búcsú: szept. 8. Rn: aug. 15.


Szerviták: Molnár János 1920-40, Luluk Bonfilius 1940-44, Póka Elek 1944, Németh Alajos 1944-51, Halász Piusz ciszterci 1951-61, Pócza Dezső Árpád ferences 1961-86,


Románd látja el: Szekeres Dezső 1986-91, Ácsteszér látja el: Varga Lajos 1991-1992, Bakonynána látja el: Horváth Lajos 1992-2014, Holubák Attila 2014-


Csatka Szentkút miserendje 2018-ban:

2018. május 21. (hétfő)             11.00 óra

Pünkösdhétfő
2018. június 08. (péntek)            11.00 óra

Jézus Szívének ünnepe
2018. június 29. (péntek)            11.00 óra

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe
2018. július 08. (vasárnap)          11.00 óra

Évközi 14. vasárnap
2018. július 29. (vasárnap)          11.00 óra

Évközi 17. vasárnap
2018. augusztus 15.( szerda)       11.00 óra

Nagyboldogasszony ünnepe
2018. augusztus 25. (szombat)     17.00 óra

Környékbeli hívek búcsúja
2018. szeptember 8. (szombat)    Kisboldogasszony

Főbúcsú

Szentmisék: 10.30, 12.00, 14.00, 16.00 óra

18.00 óra: DR. SZÉKELY JÁNOS SZOMBATHELYI PÜSPÖK ÚR

20.00, 21.00 óra

Szentségimádás
2018. szeptember 9. (vasárnap)  Kisboldogasszony

Főbúcsú

11.00 óra

Ünnepi szentmisét mutat be

DR.MÁRFI GYULA ÉRSEK ÚR A VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE FŐPÁSZTORA
2018. október 8. (hétfő)             11.00 óra

Magyarok Nagyaszonnya záró búcsú
2018. június 5. (hétfő)             11.00 óra

Pünkösdhétfő
2018. június 23. (péntek)          11.00 óra

Jézus Szívének ünnepe
2018. június 29. (csütörtök)       11.00 óra

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe
2018. július 16. (vasárnap)         11.00 óra

Évközi 15. vasárnap
2018. augusztus 15.( kedd)        11.00 óra

Nagyboldogasszony ünnepe
2018. augusztus 30. (szombat)    18.00 óra

Környékbeli hívek búcsúja
2018. szeptember 8. (péntek)     11.00 óra

Kisboldogasszony
2018. szeptember 9-10. (szombat, vasárnap)

Főbúcsú
2018. szeptember 10. (vasárnap)  11.00 óra

Ünnepi szentmisét mutat be Exc.dr. Márfi Gyula érsek a Veszprémi Fõegyházmegye Fõpásztora.

2018. október 7.(szombat)         11.00 óra

Rózsafüzér Királynője  záró búcsú