Keszthelyen és Veszprémben került megrendezésre március 9-én illetve 10-én a Veszprémi Főegyházmegye papságának idei első rekollekciója. Dr. Kajtár Edvárd pécsi plébános előadásaiban az Eucharisztia áldozati mivoltáról, és annak a papok életében betöltött szerepéről beszélt.

A papok életének a központjában Krisztus áldozatának kell lennie. Krisztus áldozatába kapcsolódnak be életük felajánlásával, a hivatás vállalásával, ami elképzelhetetlen az Eucharisztiából való táplálkozás nélkül. Az előadásban sorra vette a szentmise bizonyos részeit, amiken keresztül világított rá az Eucharisztia áldozati mivoltára, valamint ennek észrevételére. Többször kitért a latin nyelvű ordo olyan sajátosságaira, amelyek a jelenleg használt fordításában nem domborodnak ki magyar nyelven. Többek között beszélt arról, hogy mivel a papszenteléssel megváltozik a pap személye, a pap más módon vesz részt a szentmisében, mint a többi hívő ember. A pap maga is részese lesz a Krisztusi áldozatnak, ám mégis egyfajta passzivitás figyelhető meg a szentmisén. Ezt abból magyarázta, hogy latin nyelven a bűnbánati részben csak a bűnök elismerésére van felszólítás. A szentmise Isten akarata és cselekvése.

A rekollekció alkalmával a papság meghallgatta a főegyházmegye NEK-felelőseinek beszámolóját az Eucharisztikus Kongresszus előkészületeinek aktualitásairól, valamint a főegyházmegye ministránsainak tervezett szolgálatának részleteiről. Emellett megbeszéltek egyéb aktuális kérdéseket is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Comments are closed.