Kuminetz Géza dr.

Központi Papnevelő Intézet rektora
Született: Nagyatád, 1959. szeptember 14.

Pappá szentelték: Csurgó, 1988. június 21.

Központi Szemináriumban doktorandusz 1988-89.Teológiai doktorátus 1989. Ösztöndíjas Rómában a PMI-ben 1989-91. Kánonjogi licencia1991.

Teológiai tanár a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 1991-, egyetemi lelkész 1991-94.

Pápai káplán 1994.

Spirituális a Veszprémi Boldog Gizella Papnevelő Intézetben 1994-96.

Tanulmányi igazgató a VHF-en 1996-98. Megbízott prefektus az 1997/98-as tanévben.

A VHF rektorhelyettese 2000-. Egyetemi magántanár a PPKE HTK-on 1996.

Nyilvános rendkívüli tanár a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetben 1996-2002. Nyilvános rendes tanár uo. 2002-. Közben megbízott előadó a PPKE HTK-on 1998-2003. Nyilvános rendes tanár áthelyezéssel a PPKE HTK Kánonjogi Tanszékén 2003-. A PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézet elnöke 2003-2006.

A PPKE HTK dékánja 2006-. A Központi Papnevelő Intézet rektora 2008-.