Juhász Hajnalka, nemzetközi jogász, Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos és Ujházi Lóránd plébániai kormányzó, jogász, a hittudományok és a hadtudományok doktora tartott előadást a KÉSZ veszprémi csoportjának meghívására a fenti témáról.

„2018-ban immár második alkalommal jelenik meg a Budapest-jelentés, amely bemutatja a világban található üldözött keresztény közösségek helyzetét. A magyar kormányzat azzal a céllal kezdeményezte 2017-ben egy ilyen jellegű összefoglaló kötet kiadását, hogy évről évre hiteles képet adjon a magyar köz- és tudományos élet képviselőinek az egyes keresztény közösségek hagyományáról, életéről és kilátásairól. (…) A könyv célja nemcsak az információátadás, hanem az üldözött keresztényekkel szembeni szolidaritás és segítő szándék előmozdítása is.” – mondja a kiadványról Erdő Péter bíboros ajánlásában.

A Budapest-jelentés a keresztényüldözésről 2018 című kiadvány kutatási és szerkesztési hátteréről adott részletes tájékoztatást Ujházi Lóránd, aki a könyv társszerkesztője.

Több éves előkészületet igényel egy ilyen átfogó kiadvány létrehozása, jelentette ki az előadó. Széleskörű nemzetközi kapcsolatokat alakítottak ki, amelyekbe neves intézményekkel, egyetemekkel, nemzetbiztonsági kutatóintézetekkel való együttműködés tartozik. Konferenciákat rendeztek hazánkban a bevándorlásról, az együttműködésről, vallásbiztonsági témákról, neves szakértőket hívtak meg előadást tartani, köztük Szíriában élő vallási vezetőket, akik az iszlám-keresztény kapcsolatról osztották meg tudásukat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem neves külföldi egyetemek kutatócsoportjaival karöltve értékelték kutatási eredményeiket különböző aspektusokból. Fókuszba kerültek vallásbiztonsági témák, a különböző vallások tanításai a háborúkról, a jogalkotás és a vallásszabadság problémái.

Fórumbeszélgetések professzorokkal, doktoranduszok bevonásával színesítették a palettát. A fiatal tudósok, doktoranduszok bevonását fontosnak tartják a téma jövője szempontjából. A tervek között szerepel megállapodások kötése katolikus egyetemekkel nemzetközi szinten, kutatók, doktoranduszok cseréje, valamint határon túli magyar intézmények bevonása és szakirányú továbbképzés állami és egyházi szektorban dolgozók számára. Doktori programot is szeretnének indítani a témában.

Végül Ferenc pápának a vallások közötti párbeszéd érdekében tett erőfeszítéseiről adott tájékoztatót Ujházi Lóránd.

Juhász Hajnalka miniszteri biztos elsőként leszögezte, hogy a közel-keleti keresztények végveszélyben vannak: lélekszámuk az elmúlt 7 évben 40 százalékkal csökkent. Szíriában 2019-re 2 százalékra esett vissza. Irakban a 2003-as másfél millióhoz képest ma mindössze 275 ezret számlálnak.

Az üldözött keresztényekkel szembeni szolidaritás és segítő szándék megnyilvánulásaként jött létre a Hungary Helps program, amelynek alapelve, hogy a keresztényeket a szülőföldjükön segítsük a megmaradásban ahelyett, hogy kénytelenek legyenek elhagyni ősi otthonukat. Lényege a hatékony segítség: abban segítünk, amiben hiányt szenvednek a rászorulók. Ebben a törekvésben elsősorban a V4-ekre számíthatunk segítőtársként. Ez a program abszolút egyedülálló, ezért példaként szolgál a nagyobb erőforrásokkal rendelkező kormányok és nemzetközi szervezetek számára is. Megemlítette a Damaszkuszban helyreállított házakat, amelyekbe már ezer család költözhetett vissza, és a szíriai „Nyitott kórházak” programot, valamint azokat a fontos projekteket, amelyek az afrikai területeken a vízhiány megelőzését szolgálják. Ilyenek lehetnek a víztisztaság és a vízkészlet megőrzését célzó projektek, amelyek a tömeges migráció megelőzését szolgálják, ugyanakkor hosszú távú befektetést is jelenthetnek Magyarország számára.

A miniszteri biztos szólt a segélyszervezetek, szerzetes- és lovagrendek és az egyházi karitász részvételének fontosságáról is a magyar kormány törekvései és erőfeszítései mellett a keresztény kisebbségek segítésében.

Demény Anna

 

IMG_8981
IMG_8977
IMG_8985
IMG_8979
IMG_8990
IMG_8999
IMG_9008
IMG_9005
IMG_9012
IMG_9016
IMG_9030
IMG_9032
IMG_9040
IMG_9048

 

 

 

Comments are closed.