Szent Mihály Főplébánia

2019. április 14. Virágvasárnap

Szent Mihály Bazilika      

10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés, passió

18.00 szentgyónási lehetőség

19.00 Érseki szentmise, nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédet mond Márfi Gyula érsek

Károly-templom   

18.00 Szentmise

Ferences-templom   

7.00 Szentmise

2019. április 15. Nagyhétfő

Szent Mihály Bazilika    

18.00 szentgyónási lehetőség

19.00 Érseki szentmise, nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszéddel

2019. április 16. Nagykedd

Szent Mihály Bazilika 

18.00 szentgyónási lehetőség

18:30 Szentségimádás

19.00 Érseki szentmise, nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszéddel, betegek szentségének kiszolgáltatása

Károly-templom        

18.00 Szentmise

2019. április 18. Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség alapításának ünnepe.

Szent Mihály Bazilika      

10.00 Érseki krizmaszentelő szentmise

19.00 Érseki szentmise, utolsó vacsorára való emlékezés

22 óráig virrasztás az Oltáriszentség előtt

Károly-templom     

18.00 Szentmise

21.00 óráig virrasztás

2019. április 19. Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja. Szigorú böjti nap.

Szent Mihály Bazilika 

9.00 keresztúti ájtatosság

15.00 Érseki nagypénteki szertartás, passió, kereszt előtti hódolat

Károly-templom   

9.00 keresztúti ájtatosság

15.00 nagypénteki szertartás, passió, kereszt előtti hódolat

2019. április 20. Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál időzik

Szent Mihály Bazilika         

10.00-tól látogatható a szentsír

19.00 Érseki vigília szertartása, szentmise után kb. 20.30-kor körmenet és ételszentelés

Károly-templom   

18.00 vigília szertartás, a szentmise után 18.00-kor körmenet és ételszentelés

2019. április 21. Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe.

Szent Mihály Bazilika      

09.00 Szentmise

10.30 Érseki szentmise

19.00 Szentmise

20.00 A Liszt Ferenc Kórustársaság és az  Opus Énekegyüttes Húsvéti Hangversenye

Károly-templom

8.00 Szentmise

18.00 Szentmise

Ferences-templom     

7.00 Szentmise

2019. április 22. Húsvéthétfő

Szent Mihály Bazilika      

09.00 Szentmise

10.30 Szentmise

19.00 Szentmise

Károly-templom

8.00 Szentmise

18.00 Szentmise

Ferences-templom      

7.00 Szentmise

 

Szent Anna kápolna

2019. április 14. Virágvasárnap

10.00 Szentmise

2019. április 21. Húsvétvasárnap

10.00 Szentmise

2019. április 22. Húsvéthétfő

10.00 Szentmise

 

Árpád-házi Szent Margit Plébánia

2019. április 14. Virágvasárnap

08.00, 10.00, 19.00 Szentmise

A 10 órai szentmisén: barkaszentelés, templomi körmenet és a Passió éneklés.

Április 15-17.: a Nagyhét első három napján reggel 7 órakor lesz szentmise

2019. április 18. Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség alapításának ünnepe.

Reggeli szentmisét nem tartunk!

19.00 Utolsó Vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, majd egy órás virrasztás a kápolnában.

2019. április 19. Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja. Szigorú böjti nap.

10.00 keresztúti áhítat

15.00 ünnepi liturgia, Passió, hódolat a kereszt előtt, közös szentáldozás

2019. április 20. Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál időzik

A szentsírt reggel 8 órától egész nap lehet látogatni. Este 7 órakor kezdődik Húsvét Vigíliájának ünneplése: tűzszentelés, gyertyás körmenet, igeliturgia, felnőtt keresztelés, allelujás szentmise, húsvéti ételszentelés.

2019. április 21. Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe.

08.00 szentmise, előtte ételszentelés

10.00 szentmise, majd feltámadási körmenet a templom körüli utcákon

19.00 szentmise

2019. április 22. Húsvéthétfő

8.00 szentmise

10.00 szentmise, a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása a lelkileg felkészült betegeknek

19.00 szentmise

 

Szent László Plébánia

2019. április 14. Virágvasárnap

07.00 szentmise

08.30 szentmise, betegek szentségének kiszolgáltatása, lelkigyakorlatos szentbeszéd

10.00 szentmise betegek szentségének kiszolgáltatása

2019. április 18. Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség alapításának ünnepe.

18.00  utolsó vacsora emlékmiséje, az oltárfosztás után a templom még 2 órán át nyitva lesz, lehetőségként a Testvéreknek a csendes elmélkedésre, Jézus főpapi imája alapján.

2019. április 19. Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja. Szigorú böjti nap.

15.00 keresztút, majd csonka mise. A szertartás után nyitva lesz a templom a csendes áhitat kifejezésére.

2019. április 20. Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál időzik

18.00 vigília szertartás, körmenet, húsvéti ételek megáldása

2019. április 21. Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe.

07.00, 9.00, 10.00 szentmise

2019. április 22. Húsvéthétfő

07.00, 09.00, 10.00 szentmise

 

Regina Mundi Plébánia

2019. április 14. Virágvasárnap

9.00, 11.00 szentmise

2019. április 15-17. Nagyhétfő-Nagyszerda

18 órakor szentmise lelkigyakorlatos beszéddel. A lelkigyakorlatot vezeti Szpisják Péter Pál OFM.

2019. április 18. Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség alapításának ünnepe.

18.00 utolsó vacsora szentmiséje, oltárfosztás, virrasztás

2019. április 19. Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja. Szigorú böjti nap.

15.00 keresztút, nagypénteki szertartás

2019. április 20. Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál időzik

Reggel 8-tól 11:30-ig nyitva lesz a templom.
Szentsír látogatásra várjuk a kedves Testvéreket.
8 órakor énekes zsolozsma kezdődik.
17 órától ismét nyitva a templom.
18.00 Húsvéti vigília szertartása, (tűzszentelés, húsvéti örömének, körmenet a templpomban, …..igeliturgia, keresztségi fogadalom megújítása, szentmise, feltámadási szertartás) húsvéti ételmegáldás.

2019. április 21. Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe.

9.00, 11.00, 18.00 szentmise

2019. április 22. Húsvéthétfő

9.00, 11.00, 18.00 szentmise

 

Magyarok Nagyasszonya Plébánia

2019. április 14. Virágvasárnap

8.30 szentmise

10.00 szentmise, barkaszentelés

19.00 szentmise

2019. április 18. Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség alapításának ünnepe.

19.00 szentmise az utolsó vacsora emlékére, oltárfosztás, 23.00 óráig csendes szentségimádás.

2019. április 19. Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja. Szigorú böjti nap.

15.00 keresztúti ájtatosság

19.00 az Úr szenvedésének ünneplése

A Szentsír már délután látogatható.

2019. április 20. Nagyszombat: Az Egyház Urunk sírjánál időzik

20.00 húsvéti vigília szertartása. Tűz szentelés, Igeliturgia, Eucharisztia liturgiája, Feltámadási szertartás.

A Szentsír egész nap látogatható.

2019. április 21. Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe.

8.30, 10.00, 19.00 szentmise

2019. április 22. Húsvéthétfő

8.30, 10.00, 19.00 szentmise

 

Veszprém-Gyulafirátóti Plébánia

 

2019. április 14. Virágvasárnap

09.30 szentmise, barkaszentelés, körmenet, Gyulafirátóton

11.00 szentmise, barkaszentelés, körmenet, Kádártán

18.00 szentmise, Gyulafirátóton

 

2019. április 18. Nagycsütörtök

19.00 szentmise az utolsó vacsora emlékére, oltárfosztás, majd virrasztás.

2019. április 19. Nagypéntek

14.00 keresztút a rátóti kálvárián

15.00 nagypénteki szertartás a templomban

2019. április 20. Nagyszombat

20.30 húsvéti vigília szertartása

2019. április 21. Húsvétvasárnap

Ételszentelés: 7.00 Gyulafirátót, 7.30 Kádárta

09.30 szentmise Gyulafirátóton

11.00 szentmise Kádártán

18.00 szentmise Gyulafirátóton

2019. április 22. Húsvéthétfő

09.30 szentmise Gyulafirátóton

11.00 szentmise Kádártán

18.00 szentmise Gyulafirátóton

 

 

Comments are closed.