Veszprémben Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét Boldog Gizella, a főegyházmegye társvédőszentjének ünnepén, 2018. május 7-én. Az ünnepi szentmise keretében a helyi plébánosok a veszprémi protestáns lelkészekkel köszöntötték a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztjét.

A főpásztor homíliájában Boldog Gizella és a “kereszt” kapcsolatáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy az Ő életének nem kevés köze volt a kereszthordozáshoz. Gizella, aki valószínűleg maga is rendszeresen imádkozta a fohászt: A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket. Eljött Passauból Magyarországra – Szent Wolfgang és Szent Adalbert püspökök rábeszélésére – vállalta a misszionárius szerepet, hogy István királynak társa legyen a magyarok megtérítésében. Ez hatalmas feladat, igazi keresztvállalás volt részéről. Kapott kereszt volt még számára gyermekei halála. Imre herceg mellett a hagyomány szerint több fia is volt. Őket mind gyermekként temette el. Egy szülőnek a saját gyermekét temetni hatalmas fájdalom- mondta az érsek.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus országjáró missziós keresztje kapcsán kiemelte, hogy a szentmise egyszer szent lakoma és ugyanakkor áldozat, melyben jelenvalóvá tesszük a Kereszt áldozatát. Már amikor az utolsó vacsorán azt mondta Jézus „Ez az én vérem, a szövetség vére, amelyet sokakért kiontok.” vagy „Ez az én testem mely értetek adatik. Jézus feláldozta magát, hogy ezzel magasztalja a Mennyei Atyát, hogy hálát adjon neki (Eucharisztia = hálaadás), és azért is, hogy engesztelje a Mennyei Atyát a mi bűneinkért. Jézus keresztáldozata az Ószövetségi áldozatok jogutódja. Az Ószövetség áldozatai újra és újra megpecsételték a kiválasztott népnek Jahveval kötött szövetségét. Amikor az Ószövetség helyébe lépett az Új- és örök szövetség, az Újszövetséget már nem állatok vérével pecsételték meg, hanem magának Jézus Krisztusnak a vérével. A szentmise ennek a keresztáldozatnak a jelenvalóvá tétele, az egyetlen Áldozatnak a jelen idejűvé tétele, semmiképpen sem megismétlése! Ezen el kell gondolkoznunk: Jézus halála érintkezett az örökkévalósággal, az idő felettiséggel. Ezért lehetséges, hogy az időnek minden pillanatában jelen lehessen. Tehát az Oltáriszentségben ott van Jézus keresztje. Ezért amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor közösséget vállalunk ezzel a keresztre feszített Krisztussal – mondta a főpásztor.

Végezetül Márfi Gyula érsek arra kérte a jelenlevőket gondolkozzanak el, hogy a keresztnek mi a szerepe a mi életünkben? A kereszthordozás által vezeklünk a saját bűneinkért. A szenvedéssel, a kereszthordozással eleget teszünk az igazságosság követelményeinek, jóvá tesszük, amit vétettünk. Kereszthordozásunkkal előre haladhatunk az életszentség útján.

A Missziós keresztet veszprémi tartózkodása során minden nap más-más helyi egyházközség köszönti. Kedden a Regina Mundi Plébánia közössége zarándokolt a kereszthez a Bazilikába. Stadler László Dezső plébános énekes, imádságos szentórát tartott majd, szentmisét mutatott be. Szentbeszédében felhívta a figyelmet a Missziós kereszt jelentőségére; és arra, mi mindent hordoz ez az Eucharisztikus kongresszust szimbolizáló kereszt.
Szerdán este a Szent László Plébánia közössége imádkozott a keresztnél Medveczky Miklós plébános vezetésével.

Csütörtökön a Magyarok Nagyasszonya, pénteken pedig az Árpád-házi Szent Margit Plébánia közössége köszönti a Keresztet, de természetesen bárki csatlakozhat a programokhoz, melyről részletes leírást ezen a linken olvashatnak.

A Missziós keresztet Veszprémben a főegyházmegyei zarándoklaton búcsúztatják el május 12-én, majd Balatonalmádiba viszik, ahol május 17-ig kereshetik fel a hívek.

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, közel öt méter magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert végleges elhelyezést. Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. A feszület középpontjában ezüst tokban egy Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, a levéldíszek fordulataiban pedig tizenkilenc magyar szent illetve boldog ereklyéi találhatók. Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök “ad limina apostolorum” látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós keresztjét.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
20
21
22
23
13
18
19
 

Comments are closed.