Iskolánk kilenc pedagógusa november 8-12-ig a lengyelországi prezentációs nővérek krakkói és rzeszówi iskolájában vendégeskedett. Ismerkedtünk az ott folyó oktató-nevelő munkával, Krakkó, Rzeszów, Częstochowa és Zakopane szépségeivel, történelmi nevezetességeivel.
Mindkét iskola tantestülete nagy-nagy szeretettel és őszinte barátsággal fogadott bennünket, és szervezete meg látogatásunk sűrű, tapasztalni- és látnivalókban gazdag programját. Ezek a programok életre szóló élményekkel gazdagítottak, erősítettek mindannyiunkat, s a végén örömmel adtunk hálát az Úrnak, hogy megtapasztalhattuk: vannak önzetlen barátaink a világban, akikkel visszatérhetünk Európa keresztény gyökereihez. Lengyelországi utazásunk nem egyszerű turistaút, vagy kapcsolaterősítő cserelátogatás volt, hanem annál sokkal több: a Hit évében hitünket mélyítő igazi zarándokút – Lengyelország legnagyobb kegyhelyére Częstochowába a csodatévő un. “Fekete Madonná”-hoz- , hiszen hosszú (összességében 1700 km) utazásunk során imádkoztuk a Rózsafüzért és énekeltünk, szentmiséken vettünk részt és fiatal lengyel zarándokok százaival találkoztunk, és csodálva tapasztaltuk meg, milyen mély tisztelet és hit él bennük.

Kámánné Szőke Katalin
igazgató

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola

[simpleviewer gallery_id=”128″]

 

Comments are closed.