Dr. Udvardy György veszprémi érsek március 15-én a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban imádságos fölajánlást végzett, Isten segítségét kérve a Veszprémi Főegyházmegyéért, hazánkért és az egész világért a járvány mielőbbi megfékezése érdekében.

A főpásztor Nagy Károly apát, kanonok plébánossal és Felker Zsolt káplánnal mutatott be szentmisét nagyböjt harmadik vasárnapján.

A szentmise kezdetén Érsek atya elmondta: „Sajátos körülmények között ünnepeljük most szentmiséinket, liturgikus alkalmainkat, nyilvánvalóan bízva mindvégig az Istennek az irgalmában, mindvégig felelősen, bátran akarjuk megélni a hitünket, ugyanakkor szükséges azokat az emberi okosságnak megfelelő törvényeket, szabályokat meghozni, amelyek segítenek bennünket abban, hogy elkerüljük a betegséget és elkerüljük, hogy ezt másoknak továbbadjuk. Imádkozzunk bátor bizalommal!”

A szertartásban különösképp imádkoztak a katekumenekért – akiknek kiválasztása történt meg a szentbeszéd után – , hogy a gonosz lélek kísértéseinek hatékonyan tudjanak ellenállni.

Érsek atya prédikációjában hangsúlyozta, hogy nagyböjt idejében különösen készülünk a beavató szentségek ünneplésére, fontos, hogy támogassuk azokat a testvéreinket, akik ezekben a szentségekben végérvényesen elkötelezik magukat Jézus Krisztus és az Ő Egyháza mellett. „Ünnep a nagyböjt mindannyiunk számára, hiszen arra készülünk, hogy lelkünket megtisztítva, bűneinket megvallva jól tudjuk ünnepelni húsvétot.” Fontos, hogy Krisztus igéjéhez, Krisztus személyéhez mérjük magunkat önmegismerésünkben. Ebben a nagyböjti időszakban, önmegismerésünkben át akarjuk magunkat adni Krisztusnak. A gonosz lélek viszont azért küzd, hogy féljünk, bizonytalanok legyünk, elveszítsük bizalmunkat.

A főpásztor figyelmeztetett bennünket: „Krisztus nélküli vágyaink üresek, hamisak, kifosztanak bennünket, elveszik méltóságunkat. Vágyainkat egyértelműen csak Krisztus tudja betölteni.” Fontos nagyböjt idejében az elengedés is, ne féljünk, hogy üres lesz a kezünk, hisz Isten betölt minket önmagával.

A prédikáció után imádkoztak a katekumenekért, majd megkezdődött a szertartás. „Most Egyházunk könyörög érettetek, könyörög azért, hogy a döntés, ami ott van a szívetekben az meg ne gyengüljön, hogy vágyaitok tisztuljanak és hogy a megtisztult vágyakban egyértelműen az Istent fedezzétek fel.” A katekumenek keresztet kaptak a főpásztortól, ezzel együtt is meghívva őket a Krisztusi életre – „Vedd Krisztus keresztjét”.

A szentmise végén az Oltáriszentség előtt a főpásztor a paptestvérekkel és a hívekkel együtt, elimádkozta Ferenc pápa felajánló imádságát (Ferenc pápa Szűz Máriára, az üdvösség és remény jelére bízta Róma városát, Olaszországot és az egész világot). „Legtöbb, legnagyobb, amit tehetünk, hogy megőrizzük keresztény hitünket.” Érsek atya kérte, hogy bátor bizalommal imádkozzunk, ajánljuk fel önmagunkat, főegyházmegyénket, családjainkat, a papságot, az időseket, nemzetünket és imádkozzunk a világ népeiért.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kérjük, hogy templomainkban és otthonainkban kapcsolódjunk be ebbe a felajánlásba Ferenc pápa imádságának elmondásával:

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Tagged with:
 

Comments are closed.