Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatott be szentmisét a Komárom-Esztergom megyében található, de a Veszprémi Főegyházmegyéhez tartozó búcsújáróhelyen, Csatkán, ahol az idei jubileumi esztendőben emlékeznek meg Szűz Mária hagyomány szerinti megjelenésének 150. évfordulójáról. A szentmise elején az Irgalmasság anyja kápolnában imádkozott a bíboros, majd Németh József csatkai plébános köszöntötte a nemrég 60. évét betöltött főpásztort, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a 150 év annak szól, hogy az egyház hivatalosan is elismert egy régóta meglévő hagyományt, engedélyezte ezt a kegyhelyet. Ezen a helyen Szűz Mária közbenjáró szeretete nem szakadt meg, ma is segít. Szentbeszédében a bíboros elmondta, hogy az imameghallgatások története is több mint másfél évszázados. Ez egy imádsággal megszentelt föld, ahol 1862. augusztus 22-én kérte a Szűzanya a kápolna építését. Erdő Péter Mária királynői voltáról elmélkedett, mert Mária királynő, azaz a mennybe fölvett Szűzanya királynői méltóságának ünnepe augusztus 22-e lett (1969-ben), ez nem lehet véletlen egybeesés. Már a mostani életünkben is sok nehézségünkben segít  Szűzanya, aki a béke királynéja is. Hangsúlyozta, hogy kérjük a Szűzanya, a csatkai Szűzanya segítségét is életünkben.

A szentmise végén Márfi Gyula veszprémi érsekkel, valamint a zarándokokkal együtt ittak a Szentkút vizéből.

A magyar kurir tudósítása:

http://magyarkurir.hu/hirek/fopasztori-unnepi-szentmiset-tartottak-csatkan

Képes beszámoló:

 [simpleviewer gallery_id=”63″]

 

Comments are closed.