Minden eddiginél nagyobb létszámban, 34 jegyespár részvételével zajlott Veszprémben az Érsekség Családpasztorációs Irodájának szervezésében az idei második központi jegyeskurzus 2018. április 27-28. között. Az eddigi helyszínek a magas létszám miatt szűknek bizonyultak, így most a programnak a Padányi Katolikus Iskola adott helyet.

A kurzus céljai között szerepelt, hogy bemutassák a pároknak, hogyan teremthetik meg keresztény életközösségüket, hogyan készüljenek a sikeres házasságra és a gyermekvállalásra.

A jegyesek felkészítésében jelentős szerepet vállalt Dr. Márfi Gyula érsek úr. Két előadást tartott számukra, hitünk alapjairól, illetve a keresztény család lényeges elemeiről beszélt a fiataloknak. Többek között az igazi hitvesi szeretet összetevőire, az eroszra, a filiára és az agapéra is felhívta a figyelmüket, és végezetül kérte őket, imádkozzanak jövendő házastársukért és születendő gyermekeikért!

Makó Judit témája a házastársak közötti kommunikáció volt, ennek buktatóit és a megoldási módokat is ismertette a párokkal. Bálint Bánk visszatérő előadója a kurzusoknak, a jegyesek ahogy eddig is, úgy most is figyelemmel hallgatták előadását. Arról beszélt nekik, mennyire meghatározó életünkben a család, ahonnan érkezünk a házasságba, hogyan kell és lehet a különböző szokásokat, életformákat ötvözni a házasságban.

Próder Szabolcs, és felesége Virág a férfi és női különbözőségekről tartott előadást, kiemelték a hűséget, mint a boldog, hosszú házasság egyik alappillérét. Burucs Tamás és Barbara 3 gyermeket nevelő fiatal pedagógus házaspár, előadásuk témája a családalapítás volt. Elmondták, házasságukat milyen alapokra helyezték, beszéltek arról, hogy áldozatot kell vállalni egymásért, a terheket együtt kell hordozni, de van egy ember, a házastársunk, aki segít a nehézségek hordozásában, a bajban, feloldja a magányt, áldozatot vállal pusztán azért, mert szeret. A Gelencsér házaspár a szexualitásról és a családtervezésről beszélt, kiemelték az Egyház által támogatott természetes családtervezés fontosságát.

Nagy Károly atya, a Szent Mihály Bazilika plébánosa a házasság szentségéről és a házasságkötés szertartásáról tartott előadást. A keresztény házasság szentség, amelyben a felek Krisztus lelkületében akarnak házasságot kötni, Istentől pedig segítséget kapnak, hogy házastársi és szülői feladatukat hűen teljesítsék. A házasságkötés egyfajta szerződés, amelyben egy férfi és egy nő felbonthatatlan életszövetséget köt, hogy egymást segítsék, gyermekeknek adjanak életet és azokat felneveljék.

A jegyespárok az előadásokat közösen hallgatták meg, majd kiscsoportokban dolgozták fel. Csoportvezetőik – Albert Dezső és Zsuzsa, Gelencsér Károly és Betti, Köves András és Ágota, Sinka Bálint és Heni – segítették őket ebben. A csoportbeszélgetések jó hangulatban zajlottak, az együtt töltött idő kevésnek bizonyult, többen jelezték, szívesen találkoznának velük a jegyeskurzus után is. A résztvevő párok érdeklődőek voltak, aktívan vettek részt a kurzuson.

Az oktatás befejezéseként a jegyeskurzus résztvevői közösen vettek részt a Szent Mihály Bazilikában szentmisén, ahonnan Nagy Károly atya áldásával indulhattak közös útjukra.

IMG_6715
IMG_2357
IMG_2360
IMG_6685
IMG_2362
IMG_2365
IMG_2367
IMG_6692
IMG_2369
 

Comments are closed.