Ebben a tanévben április 20-án került megrendezésre immár ötödször az iskola történetében névadónk tiszteletére az István király és kora városi történelmi vetélkedő, amelynek témája: Szent László király, segíts!

Ebben az évben a kormány és a katolikus egyház is meghirdette a Szent László-évet, így iskolánk is Szent László király életművével foglalkozott a vetélkedőben. Szent László király volt az első király az Árpád-házban, aki összefogta a közép-európai népeket. Tudjuk, hogy Lengyelországban született, Erdély védőszentje, Zágrábban püspökséget alapított, Nyitrán hunyt el, tehát a lovagkirály összekapcsol lengyelt, magyart, szlovákot és horvátot. Életművéről ezzel a vetélkedővel szerettünk volna megemlékezni.

A versenyre való nevezést március végén hirdettük meg. A csapatoknak egy pályaművel, Szent László király hermájával, annak rajzban, festményben való elkészítésével kellett nevezni. A vetélkedőn 3 iskola vett részt, összesen hét csapat indult a megmérettetésen. Az iskolák névsora: Fekete István- Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Laschober Mária Német Nemzetiségű Általános Iskola, Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Igen szép, hiteles, alapos témaismerettel rendelkezve készítették el a diákok a pályaműveket, amelyekből a helyszínen kis kiállítást is rendeztünk.

A gyerekek tudását magas szakmai színvonalú zsűri értékelte. A zsűri tagjai: Kersner Istvánné, az iskola nyugdíjas magyar-történelem szakos tanára, Horváth Csaba, a magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára, valamint Reitter István, iskolánk hittanára. A vetélkedőt Lászlóné Szeghalmi Stella, iskolánk magyar-történelem szakos tanára vezette.

A kérdéseket Tímár Andrea történelem-angol szakos tanárnőnk és Lászlóné Szeghalmi Stella állították össze.

A vetélkedő résztvevőit és a vendégeket iskolánk igazgatója, Rieder András köszöntötte. Iskolánk 6. osztályos tanulói egy szép, Szent László királyról szóló verset szavaltak el , emelve az esemény ünnepi hangulatát.

A feladtok érintették a témakör legfontosabb pontjait. Szerepelt a feladatok között Szent László királyról szóló legenda felismerése, egy másik feladatban el kellett mesélniük az általuk kihúzott legenda tartalmát. Kapcsolódott feladat Szent István király szentté avatásához, amelynek során filmbejátszás után kellett válaszolni a kérdésekre. Foglalkozott a vetélkedő Szent László király életével, és a gyerekeknek egy történelmi totóban kellet számot adniuk tudásukról. Végül a gyorsaságot, Szent László király munkásságának ismertét igényelték a villámkérdések, amelyek eldöntötték a versengés menetét.

A vetélkedő győztese a Bródy Imre Gimnázium I. csapata lett.

A zsűri elnöke a délután zárásaként értékelte a diákok és a felkészítő tanárok munkáját, rávilágítva Szent László király jelentőségére. Kifejezte elismerését a tanulók alapos felkészültségének, a felkészítő tanárok munkájának.

Iskolánk igazgatója végül megköszönte a diákok, a felkészítő tanárok, a zsűri és a versenyt létrehozó kollégák munkáját és abban a reményben búcsúzott a résztvevőktől, hogy jövőre újra találkozunk.

 

Timár Andrea történelem-angol szakos tanár

 

Comments are closed.