Elsőáldozás 2020. szeptember 13., Budapest

Egy első találkozás valamennyi élethelyzetünkben, kapcsolatunkban kiemelten fontos, az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal történő első személyes találkozás pedig ténylegesen egy életre szól.

Érthető módon valamennyi szülő azt szeretné, hogy ez a találkozó, az elsőáldozás valóban tartalmas, emlékezetes esemény legyen gyermeke számára: valami, ami erőt ad a nehezebb időszakokban, és bármikor, ha élete során megfárad. A 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitómiséjén ez a személyes találkozás egy további, életre szóló élménnyel, a közösség erejének megtapasztalásával egészülhet ki.

Az eucharisztikus kongresszusok kiemelt eseménye a nyitó szentmise részeként megvalósuló elsőáldozás. Ez az életre szóló találkozás az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal egy, Isten kegyelméből összegyűlt nemzetközi közösségben jöhet létre Budapesten, 2020. szeptember 13-án 16 órától a Puskás Ferenc Stadionban, képviselve egyben az egyház egyetemességét és tanúságtevő küldetését. Olyan lehetőség ez, ami egy emberöltő alatt egyszer adódik: akik az 1938-as budapesti kongresszuson részt vettek, egész életükben meghatározó élményként adták tovább emlékeiket a családjuknak.

Nem kétséges, hogy minden szülő örömmel ajándékozná meg gyermekét egy ilyen élménnyel, hogy a világkongresszusra napok, hetek, évek, vagy évtizedek múltán visszatekintő fiatalban ne az elszalasztott lehetőség képe, hanem egy megismételhetetlen, nemzetközi közösségben megélt találkozás szeretetteljes emléke merüljön fel, valahányszor elsőáldozására gondol.

Az esemény kapcsán ugyanakkor számtalan kérdés felmerülhet: Kik vehetnek részt a szentmisén? Hány kísérője lehet egy elsőáldozónak? Milyen messze lesznek a gyerekek a szüleiktől? Hogyan tudunk majd eljutni a stadionba? Mi lesz, ha esik az eső?

Szeretnénk, ha minden szülő nyugodt szívvel engedné, illetve kísérné gyermekét erre a nagyszabású lelki kalandra, ezért a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága összeállított egy, a leggyakoribb kérdésekből és az azokra adott válaszokból álló listát, mely a kongresszus honlapján érhető el:

https://www.iec2020.hu/hu/nyito-szentmise-elsoaldozassal

A NEK Általános Titkársága örömmel fogad valamennyi további kérdést a elsoaldozas@iec2020.hu e-mail címen.

Az elsőáldozás és a nyitószentmise megszervezéséhez szükséges, hogy mihamarabb, lehetőleg 2019 év végéig jelentkezzenek plébánosuknál azok, akik elsőáldozáshoz kívánnak járulni. Természetesen később is lesz lehetőség jelentkezni, módosítani, a regisztráció folyamatos, ekkor még nem zárul le, ám a gördülékenyebb szervezhetőség érdekében célszerű a jelentkezést minél hamarabb elvégezni.

 

Comments are closed.