Szent Mihály Főplébánia

SZENT HÁROM NAP LITURGIÁJA ÉS HÚSVÉT
2017. április 13. Nagycsütörtök
Bazilika

10.00 Krizma mise
19.00 Érseki szentmise, utolsó vacsorára való emlékezés
22 óráig virrasztás

Károly templom

18.00 szentmise
20.00 óráig virrasztás
2017. április 14. Nagypéntek – Szigorú böjti nap!!!

Bazilika

9.00 keresztúti ájtatosság
15.00 passió, csonka mise, szentsír nyitás

Károly templom

9.00 keresztúti ájtatosság
15.00 passió, csonka mise, szentsír nyitás
2017. április 15. Nagyszombat
Bazilika

19.00 Márfi Gyula érsek vezeti a vigília szertartását, katekumenek keresztelése,                                                               szentmise után 21.00-kor körmenet és ételszentelés
Károly templom

18.00 vigília szertartás, a szentmise után 20.00-kor körmenet és ételszentelés
2017. április 16. Húsvétvasárnap
Bazilika

08.30 – diákmise
10.30 – Érseki asszisztenciás szentmise
19.00 – szentmise
20.00 – Húsvéti koncert: Liszt Ferenc Kórustársaság
Vezényel: Kővári Péter karnagy
Ferences templom     07.00 – szentmise
Károly templom

08.00 – szentmise
18.00 – szentmise
Szent Anna kápolna  10.00 – szentmise
2017. április 17. Húsvéthétfő
Bazilika

09.00 – diákmise
10.30 – Érseki asszisztenciás szentmise
19.00 – szentmise
Ferences templom   07.00 – szentmise
Károly templom

08.00 – szentmise
18.00 – szentmise
Szent Anna kápolna 10.00 – szentmise

Szent László Plébánia

2017. április 6. Nagycsütörtök
18.00 – lábmosás, utolsó vacsora szentmiséje
2017. április 7. Nagypéntek – Szigorú böjti nap!!!
15.00 – keresztút
18.00 – csonka mise
2017. április 8. Nagyszombat
18.00 – vigília szertartás, körmenet, katekumenek szentségekhez járulása
2017. április 9. Húsvétvasárnap
07.00, 08.30,10.00 – szentmise
2017. április 10. Húsvéthétfő
07.00, 08.30, 10.00 – szentmise

Árpád-házi Szent Margit Plébánia

2017. április 13. Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség alapításának ünnepe.
Reggeli szentmisét nem tartunk!
19.00 – Utolsó Vacsora emlékmiséje, oltárfosztás, majd egy órás virrasztás.
2017. április 14. Nagypéntek: Jézus halálának emléknapja. Szigorú böjti nap!
15.00 – keresztúti áhítat
19.00 – ünnepi liturgia, Passió, hódolat a kereszt előtt, közös szentáldozás
2017. április 15. Nagyszombat
Reggeli szentmise nincs.
A szentsírt egész nap lehet látogatni.
19.00 – Húsvét Vigíliájának ünneplése: tűzszentelés, gyertyás körmenet, igeliturgia, a keresztelőkút megáldása, allelujás szentmise, húvéti ételek megáldása.
2017. április 16. Húsvétvasárnap: Krisztus feltámadásának ünnepe.
08.00 – szentmise, előtte ételszentelés
10.00 – szentmise, majd nagy feltámadási körmenet a templom körüli utcákon
19.00 – szentmise
2017. április 17. Húsvéthétfő
8.00 – szentmise
10.00 – szentmise, a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása a lelkileg
felkészült betegeknek
19.00 – szentmise

Regina Mundi Plébánia

2017. április 13. Nagycsütörtök
18:00 – utolsó vacsora szentmiséje, oltárfosztás, virrasztás
2017. április 14. Nagypéntek – Szigorú böjti nap!!!
15.00 – keresztút, nagypénteki szertartás, (passió, könyörgések, hódolat a kereszt előtt,
szentáldozás).
2017. április 15. Nagyszombat
08.00-12.00 szentsír látogatás
18.00 – Húsvéti vigília szertartása, (tűzszentelés, húsvéti örömének, olvasmányok,
szentmise, feltámadási szertartás) húsvéti ételmegáldás.
2017. április 16. Húsvétvasárnap
9.00, 11.00, 18.00 – szentmise
2017. április 17. Húsvéthétfő
9.00, 11.00, 18.00 – szentmise

Magyarok Nagyasszonya Plébánia

2017. április 13. Nagycsütörtök
19.00 – szentmise az utolsó vacsora emlékére, oltárfosztás, 23.00 óráig csendes
szentségimádás.
2017. április 14. Nagypéntek: Szigorú böjti nap!
15.00 – Keresztúti ájtatosság
19.00 – Az Úr szenvedésének ünneplése
A Szentsír már délután látogatható!
2017. április 15. Nagyszombat
20.00 – Húsvéti vigília szertartása
Tűz szentelés, Igeliturgia, Eucharisztia liturgiája, Feltámadási szertartás.
A Szentsír egész nap látogatható!
2017. április 16. Húsvétvasárnap
8.30, 10.00, 19.00 – szentmise
2017. április 17. Húsvéthétfő
8.30, 10.00, 19.00 – szentmise

 

Comments are closed.