Sokféle válság van ma Európában, de mind az értékrendi válságra vezethető vissza – mondta el Győrfi Károly az érseki palotában tartott minikonferencián november 19-én, hétfőn.

A Hódító Iszlám – Hanyatló kereszténység Európában címmel szervezett konferencián Győrfi Károly, az Óbudai Evangélikus Egyházközség felügyelője úgy fogalmazott, Európa valamennyi válsága – legyen szó akár migrációs, gazdasági vagy demográfiai válságról – értékrendi válságra vezethető vissza, hiszen az európai ember a három legfontosabb értéket taszította el magától: Istent, a hazát és a családot.

– Fontos a három eltaszított alapérték sorrendisége is: először elfordult az európai ember az Istentől, így kereszténysége, hite gyenge. Ez sokmindenben megnyilvánul, a templomok látogatottságától kezdve abban, hogy mennyire teszünk tanúságot Krisztus követéséről, mennyire éljük meg a kereszténységünket magunkban, ahelyett, hogy kivinnénk a tágabb, családi, munkahelyi vagy egyéb közösségeinkbe.

Győrfi Károly elmondta, az ezt követő intenzív agymosásnak köszönhetően a többség már nem hazában, nemzetben gondolkodik, és ma Európában tagadják a hagyományos, a férfi-női kapcsolaton alapuló család fontosságát is. Ezek alapján kijelenthetjük, a mai Európa a vesztébe rohan, hiszen a keresztény ember helyes értéksorrendje: Isten, haza és a család. Győrfi Károly ehhez kapcsolódva kiemelte, Magyarország XX. százada az állandó szövetségkereséssel telt el, ám valamennyi politikai útvesztő után mindig kiderült, egyedül az Istennel kötött szövetség az a kőszikla, amire egyéni boldogulást, nemzetet, családot, mindent felépíthetünk. Ezért nagyon fontos, hogyan éljük meg a hitünket, és hogy egyáltalán van-e. A hit maga hullámzó, hol erősebb, hol gyengébb, ám éppen ezért ápolni kell, ugyanakkor a tanúságtétel is nagy jelentőséggel bír. – Ezért mondják ránk, hogy csendes, lagymatag keresztények vagyunk, tudniillik tanúságtételben gyengék vagyunk. Pedig akár családban, akár nagyobb közösségben, a tanúságtételnek rendkívüli jelentősége van, tanúságot tenni gondolatban nem lehet. Jakab apostol levelében áll, hogy cselekvés nélkül a hit halott.

Az Óbudai Evangélikus Egyházközség felügyelője szerint a család a társadalom mikroegysége, és ha előbbi válságban van, akkor utóbbi is. – Márpedig a család válságban van, nyugaton is, Magyarországon is. Ennek főbb vetületei, hogy a családot, mint értéket nem ismerjük el, mellőzzük a házassággal járó felelősségvállalást, egyre több a házasságon kívül született gyermek, a gyerekvállalás elutasítása, mely mindkét nemre jellemző, a válások nagy száma, és sokan elfelejtik, hogy – bár gyakran a pedagógusokra mutogatunk –, a szülők feladata lenne a keresztény értékrendekre és a hazaszeretetre nevelés is.

Hangsúlyozta, az iszlám elsősorban politikai és nem vallási rendszer, egy komplex filozófia, mely okkal nyert magának szabad teret. – Azzal, hogy mi értékrendi válságban vagyunk, egy vákuumot hoztunk létre, s ebbe a vákuumba nyomul be óriási sebességgel az iszlám. Ne kárhoztassuk őket, mert mi magunk tehetünk arról, hogy itt tartunk – fogalmazott Győrfi Károly, aki úgy véli, csak a keresztény gyökerekhez való visszatérés jelenthet megoldást.

Incze Nikoletta iszlámszakértő, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központjának képviselője rámutatott, el kell gondolkodnunk azon, hogy ha Európa értékrendi válságban van, akkor mi fog a helyére érkezni. – Számunkra az iszlám az, ami az alapműveikben van, nem az, ami a muszlimok fejében van, vagy amit ők mondanak róla. Az iszlámok alapműveinek több mint fele azzal foglalkozik, hogy nem muszlimokat, a káfirokat megkülönböztetik, alacsonyabb státuszba helyezik – hívta fel a figyelmet a szakértő, aki a történelmi áttekintés során elmondta, bárhová tette is be az iszlám a lábát, nem tűrt meg semmit, ami nem az iszlám vallást szolgálta. – Mi, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központjában politikától és vallástól semleges módon működünk, azonban mi is azokat a keresztény kulturális értékeket képviseljük, melyeket a XXI. században az alkotmányaink, emberjogi egyezményeink megőriztek, mert a kereszténység hagyatéka egy olyan fantasztikus dolog, ami miatt ma az aranyszabály érvényesül, ami miatt ember-ember egyenlő lehet, s ami miatt az alkotmányos értékek, emberi jogok virágoznak. Ma Európában 10 százalék alatti a muszlimok aránya. Az a pont, amikor egy társadalom telítődik és a folyamatok visszafordíthatatlanná válnak, általában akkor jön el, ha a társadalmon belül az azonosan gondolkodók száma eléri a tíz százalékot. Ez igaz politikára, médiára, mindenre. Ha az a tíz százalék hangos, és eléri a célját, akkor a többség életére is kihat. Ha Európában a muszlimok aránya eléri a tíz százalékot, komoly probléma lesz, amennyiben ők úgy gondolkodnak, hogy Allah törvénye az ember alkotta törvények felett áll.

Incze Nikoletta úgy véli, ennek a folyamatnak kizárólag az ideológiai hadviselés lehet az ellenszere. – Ezt az ideológiai háborút nem mi indítottuk, ez az iszlám alapműveiben szerepel. Soha nem ismerték az iszlámot azok a népek, akiket leigázott. De ha mi megismerjük, és tudjuk, mivel állunk szemben, akkor fel fogunk tudni lépni ellene a politika, a jog és a társadalom eszközeivel.

– A muszlimok hisznek Istenben, a halál utáni életben, miszerint az igaz hitűek a paradicsomba jutnak mindenféle érzéki gyönyörűségek közé, a hitetlen káfirok pedig a pokol tüzére jutnak, ahol mindörökké égni fognak. Megtartják a vallásuk előírásait, még a kemény ramadán böjtöt is, és mint tudjuk, nem fogyasztanak alkoholt – mondta el Márfi Gyula érsek, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az iszlám pozitívumokkal is rendelkezik, ám számos feloldhatatlan ellentét húzódik az iszlám és a kereszténység között. – Ők minket politeistáknak, több istenhitűnek gondolnak a Szentháromság miatt, ami számukra három isten. A muszlim magát felsőbbrendű embernek gondolja, és kimondva vagy ki nem mondva minket, káfírokat megvet. Az iszlám elsősorban egy totalitárius politikai rendszer, a dzsihád pedig azt jelenti, hogy terjeszteni kell az iszlámot minden úton-módon, akár fegyverrel is. Jelenleg, én úgy gondolom, migráció útján igyekeznek terjeszteni. Nagyon hasonlít a nácizmusra, melynek alapja a fajelmélet, és a kommunizmusra is, melynek alapja az osztályelmélet. Az iszlám alapja a valláselmélet: aki nem igazhitű, az alacsonyabb rendű. Ugyanakkor én azt mondom, szeresd a muszlimot, mert te keresztény vagy, és ő is a felebarátod, de légy óvatos vele szemben, mert ő nem keresztény, és nem biztos, hogy te neki a felebarátja vagy. Sőt, épp az ellenkezője a valószínűbb.

A konferencia zárásaként kérdezni lehetett az előadóktól, több hozzászólás is elhangzott.

A konferencia teljes anyaga a videóban megtekinthető.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
20181119_191434
20181119_182553

fotó: Nagy Lajos

 

Comments are closed.