A Veszprémi Érsekség 2013-ban újjáalakult Egyháztörténeti Bizottsága a jeles elődök példája nyomán arra törekszik, hogy ösztönözze a Főegyházmegye múltjára vonatkozó források feltárását, valamint a maga szerény eszközeivel elősegítse a kutatási eredmények publikálását. A Bizottság kidolgozott egy középtávú (8–10 éves programot) annak érdekében, hogy egy évtized múltán már elegendő nyersanyag és alkotói gárda álljon készen a Veszprémi Főegyházmegyében régóta hiányzó egyházmegye-történeti kötet(-ek) megírására. A koncepció megalapozása már a kétezres évek közepétől elkezdődött a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola által korábban szervezett egyháztörténeti konferenciák megrendezésével. Az augusztusi, mindenki számára ingyenesen látogatható tudományos szimpózium e munka folytatását jelenti.

A tervezett tematikus konferenciáink sorában az első, a 2014-ben megrendezett „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” című szimpózium volt. Az idei évben egy szűkebb, de hatásában máig érezhető időszak alkotja a konferencia témáját. A második világháború nemcsak a város, hanem tágabban a Dunántúl és az egész ország életére hatással volt. A „Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban” című konferencián tizennégy előadás hangzik majd el, amelyek a tavalyi rendezvényünkhöz hasonlóan új kutatási eredményeket tartalmaznak, és a püspökség életét mutatják be az 1939–1945 közötti vészterhes időszakban. Ezek között megtalálhatók a püspöki székváros életére, az egyes püspökök tevékenységére, a püspöki hivatal működésére és a háborúnak az egyházmegye területén élt nemzetiségekre gyakorolt hatására vonatkozó beszámolók is. Referátumok hangzanak el továbbá a Mindszenty József püspök felhívására az egyházmegye plébániáiról érkezett háborús kárjelentések vonatkozásában.

A rendezvény során a tudományos előadások mellett a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár két idén megjelenő, a konferencia sorozathoz kapcsolódó kiadványát is bemutatjuk. Az 1933 óta létező, a Veszprémi egyházmegye múltjából könyvsorozat 26. és 27. köteteit az egész napos rendezvény délutáni szekciójában tárjuk az érdeklődők elé. A sorozat 26. kötetében a „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” címmel tavaly megrendezett konferencia 23 tanulmánnyá szerkesztett előadása olvasható. A 27., „Folytonos fegyverropogás közepette” című kötet pedig egy forráskiadvány, amely a Mindszenty József püspök felhívására érkezett beszámolókat tartalmazza, valamint más, az egyházmegyét a háborús években a német, a magyar és a szovjet hadsereg által okozott veszteségekről szóló feljegyzéseket is gyűjtöttük össze benne.

Bízunk benne, hogy a konferencia és a bemutatandó két kiadvány, valamint a rendezvény előadásaira épülő később megjelenő tanulmánykötet hozzájárul majd ismereteink bővítéséhez a veszprémi egyházmegye történetével kapcsolatban.
Minden kedves érdeklődőt arra kérünk, az augusztus végi konferenciával kapcsolatban szíveskedjen a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, illetve a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola honlapjairól tájékozódni: www.leveltar.veszpremiersekseg.hu, www.vhf.hu internetes oldalakról.

Részletes program elérhető az alábbi linken.

Veszprém, 2015. augusztus 17.

Dr. Karlinszky Balázs
levéltár-igazgató

A könyvbemutatón ismertetendő kiadványaink:

[simpleviewer gallery_id=”953″]

 

Comments are closed.