A Veszprémi Főegyházmegye által fenntartott köznevelési intézmények működésében, beleértve az óvodáinkat, iskoláinkat, kollégiumunkat, valamint az egyházmegye területén zajló hitoktatási tevékenység végzésében a kialakult járványügyi helyzet miatt jelentős változásokat szükséges bevezetni. A tegnapi napon a Magyar Közlönyben megjelent A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről” (III. 14.) Korm. határozat, mely rendelkezik iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről. Emellett a főegyházmegye városaiban az önkormányzatok önállóan döntöttek az óvodák speciális működéséről a járvány veszélye miatt. Megismerve az új jogi szabályozást és mérlegelve az egyházmegye lehetőségeit, az alábbiakat rendelem el.

A Főegyházmegye által fenntartott iskolák és óvodák új munkarendje

Minden köznevelési intézményünk a fenti kormányhatározat hatálya alá tartozik, így az abban megfogalmazott változások 2020. március 16-tól minden intézményünkre kötelező érvényűek.
Az iskolákban az oktatási tevékenység nem szűnik meg, hanem osztálytermen kívül, elsősorban digitális, vagy más, személyes kontaktust nem igénylő módon kell az oktató-nevelő munkát megszervezni.
Az intézmények működésének átszervezését és az új oktatási módszerek bevezetését az intézményvezetők feladata végrehajtani, a kormányhatározat és a főegyházmegyei irányelvek alapján.
A jelen körülmények között alkalmazható módszertani megoldásokról, ajánlásokról folyamatosan tájékoztatást adunk, illetve szükség szerint eszközökkel és informatikai szakértelemmel segítjük intézményeinket.
A főegyházmegye minden óvodája 2020. március 16-tól (hétfőtől) bezár. Az intézmények hétfőn és kedden még ügyeletet tartanak és fogadják azokat a gyerekeket, akiknek a rendkívüli helyzetben még nem sikerül megoldani az elhelyezését.
A szülőket biztatni kell arra, hogy igyekezzenek otthoni körülmények között megoldani a gyerekek felügyeletét, és ebben ne az idős nagyszülőkre és rokonokra támaszkodjanak.
A gyermekétkeztetés iránti igényt az intézményeknek önállóan kell felmérni, mely alapján a fenntartó dönt az étkeztetés módjáról és megoldásáról, a helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez igazodva.
A veszprémi Főegyházmegye köznevelési intézményeiben dolgozó munkatársakat kérem, hogy az intézményvezetőjük által szabott feladatokat hajtsák végre, segítsék a oktatási-nevelési tevékenység megvalósítását ilyen nehéz körülmények között is.

A Főegyházmegye által végzett hitoktatási tevékenység új munkarendje

A fenti kormányhatározat a hitoktatás vonatkozásában is irányadó.
A köznevelés tanrendjébe illesztett hitoktatás, valamint a fakultatív hitoktatás a többi tantárgyhoz hasonlóan személyes kontaktust nem igénylő módon, elsősorban digitális eszközökön keresztül történik majd, az óvodai hittanoktatás pedig szünetel.
A fakultatív hittan oktatásához kapcsolódóan sem lehetséges, hogy akárcsak kiscsoportos foglalkozás keretében találkozzanak a tanulók.
A módszertannal és a digitális tananyaggal kapcsolatban az Országos Hitoktatási Bizottság és a Veszprémi Főegyházmegye munkatársai készítenekanyagokat, melyeket folyamatosan a katekétákrendelkezésére bocsátunk.

Jelen rendelkezések azonnali hatályúak, és visszavonásig érvényesek.

Veszprém, 2020. március 15.

Dr. Udvardy György

veszprémi érsek

Tagged with:
 

Comments are closed.