Ezek az alkotások szeretetünkre való képességünket is megszólítják. Szavak nélkül hívnak minket arra, hogy szeressük a tájat, a szülőföldet, a várost, ahol élünk és a helyet, ahol vendégek lehettünk. Szeressük egymást, barátainkat és munkatársainkat, őseinket és utódainkat és bölcsen önmagunkat. Szeressük egyházunkat és főleg a jó, a szép és a szent Istent – mondta Janka Ferenc görög katolikus esperes, parókus T. Petrasovszky Mária festőművész “Az én Orbis Pictusom” című kiállításnak megnyitóján. Megnyitó gondolataiban arról beszélt, hogy a kiállítás címe tisztelgés Comenius a Látható világ képekben című műve előtt. Comenius meggyőződéssel vallotta, hogy az embereket a helyes neveléssel jó irányba lehet fordítani. Hívő keresztényként az értelmi, az erkölcsi és a hitbeli nevelést is egyaránt fontosnak tartotta. Comenius nyomán T. Petrasovszky Mária “Az én világom képekben” című kiállítása hitvallás Mária mély meggyőződéséből fakadó hite, élete és családja és tanítványai iránt elkötelezettségéről. Alkotásai csendes derűvel szólítják meg bennünk az Isteni erények iránti fogékonyságunk készségeit, a hit a remény és a szeretet képességét hangsúlyozta Janka Ferenc.

A tárlaton, melynek megnyitóját augusztus 17-én tartották Márfi Gyula érsek köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Mária festményei tükrözik az alkotójuk kötődését Veszprémhez és a Balaton-felvidékhez, családtagokhoz, barátokhoz. A képeken lehetetlen nem észrevenni a szeretetet, amely az alkotás mögött ott van – mondta a főpásztor.

A megnyitón a művésznő unokái adtak műsort.

T. Petrasovszky Mária festőművész képeit szeptember 12-ig tekinthetik meg a Szaléziánumban.

FC8A9966
FC8A0009
FC8A0128
FC8A0116
FC8A0111
FC8A0220
FC8A0342
FC8A0267
FC8A0230
FC8A0154
FC8A0093
 

Comments are closed.