A keszthelyi Szent Család templom felszentelésének harmincadik évfordulóját ünnepelték augusztus 29-én.

A 30. évforduló ünnepélyes hálaadó szentmiséjének főcelebránsa Dr. Takáts István érseki helynök volt, vele együtt koncelebrált Tál Zoltán plébános (Keszthely I.), Mezei András plébános (Keszthely II.) és Merva Péter káplán.
„A mai nap a köszöneté ezért a közösségért, ezért a templomért, s egyben felhívás is azért, hogy megharcoljunk mindezért” – hangzott el a szentmise elején.
Az érseki helynök prédikációjában hangsúlyozta: „Mennyire fájdalmas látni, megélni, amikor templomokat zárnak be, rombolnak le, nem is olyan messze tőlünk. Ezzel szemben a mai ünnepünk fénye, hogy ennek a közösségnek fontos volt harminc évvel ezelőtt, hogy legyen egy megszentelt terület, ahol ünnepelhet, ahol az élet ajándékának örömét Istenhez emelheti, ahol a gyászba az Isten vigasztalását beengedheti.” Kiemelte még homíliájában a család értékét, fontosságát, védelmét a Szent Család példáján keresztül.
„Az ember is az égbe gyökerezett, ez a templom itt, ebben a városrészben, azok számára, akik otthonra találnak benne ezt hirdeti. Milyen jó lenne, ha nemcsak a harminc évet tudnák ünnepelni, hanem az ötvenediket, a hatvanadikat is és egyre többen lennének, akik otthonuknak éreznék ezt a templomot” – mondta az érseki helynök.
A prédikáció végén kiemelte: mennyire fontos, hogy megharcoljunk életünk megszentelt területeiért, fontos, hogy az Istenhez tartozásunkat ajándékként, örömként tudjuk megélni és azt senki elvenni tőlünk ne tudja.
A szentmise végén Tál Zoltán plébános felelevenítette a templom kialakulásának, építésének történetét, köszönetét és nagy háláját fejezte ki mindazoknak, akik az elmúlt harminc esztendőben hozzájárultak valamilyen módon a templom szebbé tételéhez, a közösség építéséhez. Megköszönte a sok-sok adományt, amely által a templom mindig fejlődni tudott. Nagy tisztelettel megemlékeztek főtisztelendő Dr. Léber Mihály nyugalmazott c. esperes, tb. kanonok atyáról, aki a járványhelyzet miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen. A szentmisét követően agapét tartottak.


A Szent Család templom története:
A Szent Család templomot Dr. Szendi József akkori veszprémi püspök szentelte fel 1990. augusztus 28-án. A telket a város adta, miután a belvárosi nagy plébániakert egy jó részét kisajátította, így ennek fejében kapta a plébánia ezt a területet. A hívek óriási összefogásával – szinte teljes egészében önkéntes-társadalmi munkával és Dr. Léber Mihály egykori plébános lelkiismeretes munkájával sikerült rövid idő alatt a templom felépülése. A hívek teljesen ingyen dolgoztak, az alapok kiásásától kezdve a felépülésig. A tervező Bocskai János, aki 1989 májusában megkapta az engedélyt a keszthelyi városi tanácstól. Az eredeti tervek szerint egy nagy plébánia, 250 fős új templom épült volna, de anyagi források hiányában csak a ma is látható épület készült el. A Szent Család képet Palágyi Ödön egykori rajztanár festette. A keresztút 14 képe Körmendi Mária adománya, Majos Lajos vonyarcvashegyi fafaragóművész alkotásai. A kis orgonán dr. Nagy László évtizedek óta játszik, mint a templom kántora, ingyen és nagy lélekkel. A sekrestyés feladatokat Pozsgai József és neje Aranka látták el, de József kettő éve meghalt, azóta felesége egyedül szolgál önzetlenül.
2012-ben a hívek adományából sikerült tovább szépíteni, újítani a templomot. 2015-ben a 25. évfordulón 25 gyümölcsfát ültettek el a hívek, amelyek őshonosak Magyarországon. A templomkertben található egy játszótér is, amely szintén a hívek adománya, az idei évben felújították, új csúszdát vásároltak, és a templomkerítést is lefestették a hívek, készülve az ünnepre. A Szent Család templomban havonta tartanak a kisgyermekes családok számára misét, amely sajnos a járvány miatt egyelőre megszakadt.
(Tál Zoltán plébánostól)

 

Comments are closed.