Az év utolsó napján a Szent Mihály Bazilikában ünnepi év végi hálaadó szentmisét mutatott be Márfi Gyula érsek Nagy Károly apát kanonok plébánossal és Felker Zsolt káplánnal, valamint Ebele Ferenc ny. plébánossal.

A főpásztor az év végi hálaadó szentmise szentbeszédében hálát adott Istennek az elmúlt év ajándékaiért. Röviden áttekintette a Veszprémi Főegyházmegyében történt változásokat, majd beszámolt a római ad limina látogatásáról.

Elmondta, hogy az elmúlt évben négy paptestvérünktől kellett elbúcsúzni, köztük dr. Szendi József ny. érsektől. Elhunyt dr. Konkoly István ny. szombathelyi püspök is, akinek nyolc évig volt titkára, majd irodaigazgatója. Négy papnövendéket –  Bacsa Dávidot, Gyulai Péter Istvánt, Varga-Csikász Bencét és Tóth Gábor Norbertet – pappá szentelt. Felszentelt négy diakónust Merva Pétert, Simon Lászlót, Szabó Zoltánt és Tóth Tamást. A Boldog Gizella Szemináriumba két jelentkezőt vett fel.

Örvendetes, hogy a főegyházmegyében növekedett a keresztelések, elsőáldozások, bérmálások és a házasságkötések száma is.

Hálát adott azért, hogy 2017 szeptemberében megkezdte veszprémi érseki működésének a 21. évét, miután a nyáron megünnepelhette aranymiséjét. 50 éves papi jubileuma alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be a Szent Mihály Bazilikában június 19-én Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a veszprémi, a szombathelyi, a kaposvári, az egri és más egyházmegyék papjai, diakónusai, valamint rokonai, barátai és a hívek körében.

Az elmúlt esztendőben is több templomot sikerült rendbe hozni, valamint az érseki palota felújítása is elkezdődött. Az ajkai, a várpalotai, a keszthelyi és a veszprémi iskolákban is folyamatosan zajlanak korszerűsítési munkálatok.

Az elmúlt esztendő nagy részében az ad limina látogatásra készült a főpásztor munkatársaival. Így beszédében örömmel számolt be a novemberi ad limina látogatás sikeréről. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és titkárjával együtt november 20-25 között látogattak Rómába és keresték fel a Szentatyát valamint a Szentszék hivatalait:

“A Szentatyához, az államtitkársághoz, a püspöki a papi és a hittani kongregációhoz mindenki hivatalos, a többi intézménynél bizottságok képviselték konferenciánkat. Szentatya rendkívül barátságosan fogadott bennünket, egyszerre volt atyánk és testvérünk. Nekem például, mivel elmondtam neki, hogy együtt vettük át érseki palliumainkat és egy napon (december 17-én) ünnepeljük születésünket is, búcsúzáskor azt mondta: „mi testvérek vagyunk” mindjárt az elején kijelentette: nyugodtan elmondhatjátok, ami a szíveteket nyomja, még ha esetleg a pápa ellen van kifogásotok, azt se hallgassátok el. Mivel a 2 óra is viszonylag kevés, természetesen mindannyian igyekeztünk pár percbe sűríteni mondanivalónkat. Megemlítettem, hogy Mindszenty József „fehér vértanú” utóda is vagyok, örülök Brenner János atya boldoggá avatásának, és remélem, hogy Bódi Mária Magdolna személyében – a sok kedves szentéletű apáca után – egy szentéletű munkáslányt is a boldogok sorában tisztelhetünk – nem hallgattam el azt sem, hogy nevem a migrációval kapcsolatban vált elsősorban ismertté, méghozzá egy, a Szaléziánumban „fülbe súgva mondott” kis beszédem után, amely engedélyem nélkül eljutott az il Giornale-ba és más országok sajtójába is. Ám az igaz, hogy én egy olyan egyházmegye érseke vagyok, amely 150 évig muszlim megszállás alatt volt, és én tényleg aggódom Európa iszlamizálódása ill. dekrisztianizálódása miatt” – mondta el Márfi Gyula érsek.

A Szent Mihály Főplébánia számadását Nagy Károly plébános ismertette. Áttekintette mindazokat kegyelmeket, lehetőségeket, eredményeket, amelyeket az elmúlt esztendőben kapott a plébánia Istentől. Elmondta 110 keresztelés, 80 elsőáldozás, 90 bérmálás, 47 esküvő történt a plébánia területén. 49 halálozás történt, az elhunytak nagy része a szentségekkel ellátva hunyt el. Szentáldozáshoz, mintegy 37.000 alkalommal járultak a hívek. A Károly-templomban történtek felújítási munkálatok. Elkészült Báró Hornig Károly bíboros síremléke, halálának 100. évfordulója alkalmából érsek atya mutatott be szentmisét és áldotta meg a felújított templombelsőt. A plébános megköszönte mindenki segítségét, aki valamilyen módon részt vett az egyházközség munkájában. Elmondta még, hogy közadakozásból elkészült a város, a bazilika, valamint az érseki tartomány védőszentjének, Szent Mihály főangyalnak a szobra, melyet szeptember 29-én, Szent Mihály ünnepén áldott meg a város egyik főterén, az Óváros téren. Megköszönte minden támogatónak a segítséget, akik nélkül nem készülhetett volna el a szobor.

A szentmise végén felcsendült a Te Deum. Majd az Oltáriszentség előtt imádkozva adtak közösen hálát az év kegyelemeiért, végül a főpásztor szentségi áldásban részesítette a híveket.

 

IMG_8683
IMG_8695
IMG_8708
IMG_8725
IMG_8727
IMG_8731
IMG_8734
IMG_8735
IMG_8743
 

Comments are closed.