A Botev és a Simonyi általános iskola 21 elsőáldozója lelkük tisztaságát jelképező fehér ruhában várakozott a 9 órai szentmisére, amely most valóban különleges volt számukra.

Stadler László Dezső atya szentbeszédében megemlékezett a papi és szerzetesi hivatásokról, amelyet ezen a napon ünnepeltünk. A saját papi hivatását annak is köszönheti, hogy szülei és nagyszülei vallásos, példamutató életükkel megalapozták mély hitét Istenben.

A ma itt megjelent elsőáldozók is sokat köszönhetnek nagyszüleiknek, szüleiknek és keresztszüleiknek, hogy rendszeres imádságra nevelésükkel és tanúságtevő életükkel példát adnak ezeknek a gyermekeknek. Köszönet illeti a hitoktatóikat is, mert lelkiismeretesen felkészítették őket az első gyónásra és szentáldozásra.

A keresztség után ezzel a szentséggel ismét közelebb kerülhetnek a megváltó Krisztushoz, részesülhetnek az Ő kegyelmében és szeretetében. Egyedül rajtuk múlik ezután, hogy a régi történetben szereplő két farkas közül melyiket táplálják, a szeretetet vagy a gyűlöletet szimbolizálót.

A szentbeszéd után a gyermekek megújították keresztségi fogadalmukat, és az első szentáldozásukhoz járultak.

Demény Anna

Elsőáldozás 1
Elsőáldozás 2
Elsőáldozás 3
Elsőáldozás 4
Elsőáldozás 5
Elsőáldozás 6
 

Comments are closed.