A Veszprémi Főegyházmegye érseke, papsága és a rokonság fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatja, hogy Kiss János zalabéri plébániai kormányzó életének 65., áldozópapságának 40. évében 2017. március 12-én a Keszthelyi Kórházban hosszú betegség után szentségekkel megerősítve elhunyt.
Holttestének beszentelése március 16-án, du. fél 3-kor lesz Keszthelyen, a Kármelita templomban. Paptestvérünkért március 25-én, 10 órakor a balatonszentgyörgyi templomban mutatunk be engesztelő szentmisét, ezt követően a helyi temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Elhunyt paptestvérünk 1952. július 11-én született Balatonszentgyörgyön. 1977. június 23-én szentelték pappá Veszprémben. Ezt követően káplánként működött Sümegcsehiben (1977-78), Nagyatádon (1978-83), plébánosként Csokonyavisontán (1983-87), adminisztrátorként Noszlopon (1987). 1987-ben külföldre távozott, és a melbourne-i magyarok plébánosa lett. Hazatérte után plébániai kormányzó volt Zalabéren 2006-tól (2011-től oldallagosan ellátta Zalavéget és Tekenyét is.)

Veszprém, 2017. március 16.

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. „
(János 11,25)

 

Comments are closed.