Hálaadó szentmise keretében áldotta meg dr. Udvardy György érsek a kívül belül megújult cserszegtomaji Szent Anna templomot november 16-án, szombaton. A szentmisét a főpásztor Tál Zoltánnal, a templom lelkipásztori szolgálatát végző keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébánia plébánosával, Tódor Szabolcs h. esperes, búcsúszentlászlói plébánossal, korábbi keszthelyi káplánnal és Merva Péter keszthelyi káplánnal mutatta be.

A szentmise elején a cserszegtomaji hívek közössége nevében Varga Gábor köszöntötte az érsek atyát. Ezután Tál Zoltán plébános köszöntő szavaival röviden bemutatta a Szent Anna templom történetét és a felújítás menetét. Elhangzott, hogy a helyi közösség kezdetektől fogva kiemelkedően aktív, folyamatosan sokat tesznek a templomért. Ezután a főpásztor is köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen módon anyagilag, imával, szaktudással, fizikai munkával tudták segíteni a felújítást. „Amikor köszönetet mondunk és áldást kérünk, akkor kifejezzük azt, hogy minden ami van, akik vagyunk, amink van, az Istentől van. Az emberi erőfeszítés is szükséges, de ezt Istentől kaptuk. Ha az Isten nem építi a házat, akkor az ember hiába fáradozik azon. Sosem a falakra kérjük az áldást, sosem a körülményekre, hanem mindig elsődlegesen az emberre, aki a körülmények között is felfedezi az Istent és jobb emberré válik ezáltal.” Az elhangzottak után érsek atya megszentelte a vizet, majd megáldotta a felújított templomot.

Szentbeszédében a főpásztor arról beszélt, hogy mennyire fontos, hogy időről-időre megújítsuk épületeinket. Nagy öröm egy ilyen templom felújítása, megáldása, de fontos kérdés: vajon szükséges-e ez? „Látjuk, hogy bárhol a világban, bármilyen kultúrában, az ember szükségszerűen kialakítja azt a helyet, ahol úgy gondolja, hogy ő közvetlen, intim vagy erővel ható módon tud kapcsolatba kerülni az Istennel.” Érsek atya feltette a kérdést: Miért fontos számunkra, hogy van templomunk? Hangsúlyozta, hogy alapvető tapasztalatunk, élményünk és elvárt bizonyosságunk, hogy az Isten jelen van az ember életében számtalan formában és számtalan módon, de az ő hajlékában egészen bizonyosan van jelen az ember számára.

György érsek utalt arra, hogy ez a templom a település meghatározó helyén van és az ősi hagyománynak megfelelően a templom köré történt a temetkezés is. Mindaz, ami az emberi életnek a kezdetét és értelmét adja, az a templomban nyer rendező elvet. Minden, ami számunkra fontos, a központi helyhez, a templomhoz kapcsolódva nyeri el értelmét és fontosságát. „Templomhoz vezet az út, a találkozás helyéhez és az utak onnan vezetnek tovább a megszentelésnek az idejéhez (…) A templom jelzi, hogy innen erőt nyerve szinte megújulva tudunk tovább lépni, hogy a jövőnket meg tudjuk szentelni, tehát mind az emberi életnek a terét és idejét megszenteli.”

Hányszor átélhettük és átélhetjük azt, hogy nehéz volt elindulni a templomba fáradtság, sok feladat vagy nehézségek miatt, vagy azt éreztük, hogy nem fontos és nem veszünk részt, de számtalanszor megtapasztaljuk azt is, hogy egy ilyen találkozás átalakít bennünket. Mennyire fontos ez a találkozás. „Az Isten háza, az Isten hajléka megújítja vágyainkat is, vagyis a templom számunkra azt jelenti, ami az egész életünk.” Elengedhetetlenül fontos ezért, hogy megújítsuk templomainkat is, hisz ez jelenti az életünket is mondta el beszédében Udvardy György érsek.

02
03
05
06
07
08
09
10
11
13
12
14
15
16
17
18
19

 

 

Comments are closed.