A zalaszentgróti Szent Imre tiszteletére szentelt templom építésének 260. évfordulóját ünnepelték augusztus 20-án.

Ebből az alkalomból Márfi Gyula veszprémi érsek mutatott be szentmisét Bizderi János főesperes, kanonok plébánossal, majd a Templom téri színpadon folytatódott az ünnepség. Baracskai József polgármester beszédében elmondta, hogy a szentgrótiak számára kettős ünnep a mai, mert Szent István mellett a 260 éve épült templom jubileumát is ünneplik. A templomot vészterhes évek, évtizedek után, a Batthyány család segítségével építették.

– Nem volt olyan zsarnok hatalom, nem született olyan kegyetlen hadvezér, aki elvehette volna szentgróti eleinktől azt a három dolgot, amely ma is összetartja az itt élőket: az Istenbe vetett hitet, a közösség iránt érzett felelősséget és az embertársak felé táplált szeretetet – mondta.
Manninger Jenő ország­gyűlési képviselő Szent István gondolatainak, intelmeinek aktualitásairól szólt.

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Szent István államalapító munkájáról, s a kereszténységet ma fenyegető veszélyekről szólt.

A beszédek után Baracskai József polgármester az önkormányzat képviselő-testülete nevében a város közösségi és vallási életében végzett munkájának méltó elismeréseként Bizderi János főesperes, kanonok, plébánosnak Zalaszentgrót Város Díszpolgára kitüntető címet nyújtott át.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 

Comments are closed.