Heiligenkreuzba zarándokoltak az ajkai hívek

2019.04.10., Hírek rovat

Március 30-án, nagyböjti zarándoklatot szerveztek az ajkai hívek részére. Kora reggeli indulást követően, az autóbuszos utazás során imádságos lélekkel készülődtek a Nagycenki Szent István templomban bemutatott szentmisére. Bakos Frigyes kanonok plébános a szentmiseáldozat bemutatását a zarándokokért ajánlotta fel. A szentmisében közreműködtek az ajkai katolikus iskola ministránsai is. Következő állomásként Sopronnal ismerkedtek. Többek között a Szent…

Családos lelkinap Veszprémben – videóval

2019.04.10., Hírek rovat

A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Munkacsoportja idén is meg szervezete családos nagyböjti lelki napját április 6-án, Veszprémben a Padányi Katolikus Iskolában. A program szentmisével kezdődött, melyet Márfi Gyula érsek Fodor János családreferenssel és Gyöngyös Balázs atyával mutatott be. A napi liturgiában Szt. János evangéliumából azt a részt hallottuk, ahol Jézust nem akarják elismerni Messiásnak a főpapok…

Országos kispap találkozó Veszprémben – videóval

2019.04.08., Hírek rovat

Az idei évben  április 5. és 6. között került sor az országos kispaptalálkozóra Veszprémben, ezúttal a Boldog Gizella Szeminárium szervezésében. A találkozón az ország összes szemináriumából előjáróikkal érkeztek a papnövendékek. A program péntek délután a Jezsuita templom romoktól a veszprémi bazilikáig tartó keresztúttal vette kezdetét. Szombaton a Tihanyi Bencés Apátsággal ismerkedhettek meg, betekintést nyerhettek a…

“Uram, Királyom! Végy magadhoz!”

2019.04.01., Hírek rovat

Litéren Bódi Mária Magdolna vértanúságára emlékezünk 2019. április 13-án. A vértanúság 74. évfordulóján az ünnepség a hagyományoknak megfelelően a régi temetőben a sírnál kezdődik 10 órakor. Ezt követően Márfi Gyula érsek vezetésével a dicsőséges rózsafüzért imádkozva a vértanúság helyére zarándokolnak a papok és a hívek. Itt a megemlékezés a szobornál folytatódik, majd kezdődik az ünnepi…

A Főegyházmegye családpasztorácós irodája tartott sajtótájékoztatót (videó)

2019.03.29., Hírek rovat

Márfi Gyula érsek és Porga Gyula veszprémi polgármester egyaránt a család értékére hivta fel a figyelmet.

Megújult Szilágyi Keresztény Iskola – videóval

2019.03.22., Hírek rovat

Márfi Gyula érsek áldotta meg az épületet március 21-én.

320 éves csodás gyógyulás Sümegen

2019.03.19., Hírek rovat

A Sümegi Csodatévő Szűzanya-emlékévhez kapcsolódva március 15-én Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét a Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplomban Reisz Pál ferences házfőnökkel, Nagy József kanonokkal, sümegi főesperes plébánossal, valamint környékbeli atyákkal. A hálaadó szentmisét az első csoda 320 évvel ezelőtti megtörténtének emlékére mutatták be. Vilhelm Krisztián Ferdinánd nemes­ember felesége, Mária Zsófia rákban szenvedett, nem tudott…

Elhunyt Vasáros József nyugalmazott plébános

2019.03.19., Hírek rovat

Temetése március 23-án szombaton a kaptalanfai templomban bemutatott gyászmise után lesz a helyi temetőben.

Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

2019.03.14., Hírek rovat

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából rendezett ünnepségen állami kitüntetéseket adott át a külhoni, nemzetiségi és egyházi élet kiemelkedő képviselőinek március 12-én Budapesten, a volt karmelita kolostorban kialakított Miniszterelnökségen. Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta mások mellett Schall Tamás helyettes esperes, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosa a plébánia…

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2019. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről.

2019.03.14., Hírek rovat

Kedves Testvérek! „A nagyböjt ideje kiváló alkalom a jó cselekedetekre, az irgalmasságra, amely szeretetből, nagylelkűségből fakad, vagyis lemondás gyümölcse. Szent Ágoston szerint „a böjt és az alamizsna az ima két hatalmas szárnya”, amelyek által lendületet kap és egészen Istenig repül. Könnyebben száll egészen az égig az alázatos és szeretetteli ima, amelyet böjt és alamizsna kísér,…