Márfi Gyula érsek március 10-én Vatikánban átadta a Szentek Ügyeinek Kongregációjának Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási ügyének egyházmegyei eljárásban lezárt anyagát.

A Veszprémi Főegyházmegye főpásztora március 10-én reggel szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilika altemplomában lévő Magyarok Nagyasszonya kápolnában. Vele együtt koncelebrált Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora, Msgr. Kovács Gergely pápai káplán, az ügy nemrégiben kinevezett szentszéki posztulátora, Vértesaljai László SJ., a vatikáni rádió magyar adásának felelős szerkesztője, valamint a Főegyházmegye küldöttségének tagjai, Takáts István érseki kancellár és Szakács Péter atya, a boldoggá avatási ügy püspöki delegátusa. A delegáció tagja volt még Varga Tibor az Érseki és Főkáptalani Levéltár munkatársa.

Márfi Gyula érsek a szentmisét Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért mutatta be. Szentbeszédében az ő példáját állította a jelenlévők elé, hangsúlyozva, hogy az is csodának számíthat, hogy ezt az egyszerű, szegény családból származó lányt az Isten kiválasztotta és kegyelmével megajándékozta. A napi evangéliumhoz kapcsolódva kiemelte, hogy Magdi legnagyobb erénye az alázat mellett az volt, hogy igyekezett mindent megtenni Jézus kedvéért, amiről úgy gondolta, hogy meg kell tennie, így például rendszeresen éjszakába nyúlóan imádkozva térdelt az ágya mellett.  Számunkra tanulság, hogy legyünk alázatosak, és legyünk óvatosak mások megítélésben, és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az Isten szolgálatában zárta gondolatait a főpásztor.

A szentmise végén megköszönte munkatársainak az ügy érdekében végzett fáradozását.

A szentmise után a delegáció a mintegy 30 kilogrammnyi iratanyaggal átsétált a Szent Péter tér sarkán lévő Kongregáció épületébe, ahol Angelo Amato – a Szentek Ügyeinek Kongregációjának prefektusa – megbízottjának átadták az iratanyagot tartalmazó lepecsételt dobozt.

A doboz több ezer oldalas iratanyagot tartalmaz. Ebben találhatóak a tanúvallomások –melyekben magas rangú egyházi személyektől kezdve egyszerű családokig számos személy vallomása rögzítésre került.  Helybeliek, veszprémi és más egyházmegyéből, valamint külföldről származók tanúvallomásait is sikerült összegyűjteni, olyanokét is, akik rendszeresen járnak Litérre Bódi Magdi sírjához imádkozni. Tartalmazza a lefolytatott helyszíni szemlék eredményét, történész és teológus szakértők szakvéleményeit, valamint Bódi Mária Magdolna ma is élő tiszteletével kapcsolatos kivizsgálás anyagát és a delegátusnak valamint az érseknek az üggyel a kapcsolatos felterjesztését.

A boldoggá avatási ügy egyházmegyei szakaszát még 1945-ben Mindszenty József akkori veszprémi püspök kezdte meg, azonban a kommunista diktatúra megakadályozta a folytatást. A rendszerváltáskor Szendi József püspök újra fölkarolta az ügyet. Márfi Gyula érsek miután megszerezte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatását és a Szentek Ügyeinek Kongregációjának jóváhagyását, a legújabb kanonizációs eljárási szabályok szerint folytatta le az egyházmegyei eljárást, amely hivatalosan 2016. október 22-én zárult le.

Az elkövetkező időszakban a Kongregáció munkatársai megvizsgálják a benyújtott anyag formai és jogi érvényességét, majd ezt követően elkészítik az ún. „Positio”-t. A bíborosok testülete, és végső soron a Szentatya dönt arról, hogy Bódi Mária Magdolna példaként állhat-e mindannyiunk előtt, és megtörténhet-e boldoggá avatása.

Márfi Gyula érsek a nap folyamán interjút adott a Vatikáni rádiónak, majd meglátogatta a Pápai Magyar Intézetet is.

Nagy öröm a Főegyházmegye számára, hogy Bódi Magdi boldoggá avatásának ügye immár a Szentszék gondjaira van bízva. A Főegyházmegye papjai és hívei legközelebb április 22-én, szombaton imádkozhatnak közösen Litéren a boldoggá avatási ügy sikeréért.

Ima Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért

Krisztus Királyunk! Szüzességi fogadalmával Magdolna örök hűséget esküdött neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna ismeretlen kis liliom Istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az Isten- és emberszeretetet a rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé, a gyárba.

„Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta érted. Add meg nekünk Urunk, hogy Magdolnát a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a te nagyobb dicsőségedre!

Amen.

(Az imameghallgatásokat továbbra is a Veszprémi Főegyházmegyei Hatóságnak lehet jelezni.)

 

 

Comments are closed.