Június 3-án, Krisztus Szentséges Testének és Vérének ünnepén, vagyis Úrnapján, szép ünnepre gyűlt össze a badacsonytördemici, nemesgulácsi, kisapáti, hegymagasi és a raposkai egyházközségek hívő közössége a tördemici Szent Mihály plébániatemplomban. Excellenciás Dr. Márfi Gyula érsek atya lektorrá avatta Tiszta Zsoltot, a nemesgulácsi egyházközségi képviselőtestület tagját, majd főpapi imádságával 16 fiatalra hívta le a Szentlelket, és részesítette őket a bérmálás szentségében. A főpásztort Cséry Gergő plébános köszöntötte, az egyházközségek nevében és kérte, hogy mutassa be a Legszentebb áldozatot és közvetítse a fiatalok számára a Szentlélek kegyelmét. Tanításában az érsek atya felhívta a bérmálkozók figyelmét a keresztény ember küldetésére és arra biztatta őket, hogy életükkel és tetteikkel legyenek hiteles keresztény tanúságtevők a mai világban. Az ünnepi Szentmise végén, a bérmálkozók nevében Horváth Nikoletta és Tóth Gábor Zsolt köszönték meg az Érsek Atya szolgálatát, aki pedig köszönetet mondott mindazoknak, akik a megbérmáltak hitének eddigi útját egyengették, illetve akik munkájukkal és szolgálatukkal hozzájárultak a bérmálási ünnep szebbé tételéhez.

IMG_3804
IMG_3809
IMG_3811
IMG_3812
IMG_3826
IMG_3840
IMG_3842
IMG_3928
IMG_3947
 

Comments are closed.