Márfi érsek atya 45 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, és nyilvánította őket felnőtt kereszténnyé a veszprémi Szent László-templomban.

A hagyományoknak megfelelően, ismét együtt járultak a bérmálás szentségéhez a Szent László és a Regina Mundi Plébániához tarozó fiatalok május 21-én. Márfi érsek úr volt a szentmise főcelebránsa is. Medveczky Miklós és Stadler László Dezső plébános koncelebrált, Csermely András diakónus olvasta fel az Evangéliumot.

Érsek atya szentbeszédét egy Henry Newman-idézettel kezdte, amely szerint a szentírás az élet szomorúságának a tükre, tele van vérrel és könnyel. Ezt az állítást, amelyre valóban számos példát lehet hozni, még sokkal több idézettel cáfolta, ami azt igazolja, hogy a Szentlélek mégis az öröm és a vigasztalás lelke. Isten úgy látta, hogy amit teremtett, az jó. Csodálatos teremtményekben gyönyörködhetünk itt, a Földön, legyen az növény, állat, vagy ember. A természet szépsége örömmel tölti el a szívünket. Sőt, a Szentírás utolsó szavai is örömteliek: Eljön az Úr! Magának az Evangéliumnak a jelentése is: Örömhír!

Jézus végig optimista marad, a szenvedések közepette is így szól: „Most dicsőül meg az Emberfia!” Mindent megtett, hogy végrehajtsa a Atya akaratát, így földi élete beteljesedett.

Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy a tanítványok az üldöztetést is a Lélek örömével fogadják. A Szentlélek gyümölcsei: az öröm, a békesség és a türelem. A Szentlélek adja a bűnök bocsánatát, az istenfiúságot, Ő az örömünk forrása, Ő biztosítja számunkra az örök üdvösséget. Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a józanság és a szeretet lelkét adja nekünk.

Érsek atya végül mértéktartó humorra és optimizmusra biztatta a bérmálkozókat, és kérte tőlük, tanuljanak meg Istennek tetsző módon örülni.

A szentbeszéd után a bérmálkozó fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, majd bérmaszüleik kíséretében a bérmálás szentségében részesültek.

Demény Anna

 

Bérmálás a Lászlóban 2018. 016
Bérmálás a Lászlóban 2018. 059
Bérmálás a Lászlóban 2018. 058
Bérmálás a Lászlóban 2018. 055
Bérmálás a Lászlóban 2018. 049
Bérmálás a Lászlóban 2018. 023
Bérmálás a Lászlóban 2018. 018

 

 

Comments are closed.