A Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban, június 14-én, pénteken délelőtt dr. Márfi Gyula érsek áldozópappá szentelte dr. Kulcsár Dávid, Meleg Sándor Máté és Tamás Zoltán diakónusokat.

Az ünnepi szentmisére a főegyházmegye területéről és azon túlról is érkeztek nagy számban papok, rokonok, barátok és hívek, hogy együtt ünnepeljenek és imádkozzanak a szentelendőkért. Az evangélium felolvasása után kezdetét a kiválasztás szertartása, amelyben dr. Varga István a Boldog Gizella Szeminárium és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola rektora felterjesztette a jelölteket a szolgálatra, alkalmasnak ítélve őket a feladatra.

Márfi Gyula érsek szentbeszédében a papság lényegére fókuszálva a három legfontosabb szentség kiszolgáltatásáról beszélt. Az első a bűnbánati szentsége. A pappá szenteléskor  a jelöltek megkapják a joghatóságot és a lelki hatalmat, hogy a bűnösöket feloldozzák. Azonban nagyon fontos tisztában lenni a bűnök pontos megfogalmazásával, hiszen a mai modern, rohanó ember egyre felületesebben kezeli, hogy mi bűn és mi nem. Éppen ezért is komolyan kell venniük papi életük alatt a bűnt, a bűnbánatot és a bűnbocsánatot, hiszen a feloldozás szövegében is benne van, hogy a Szentlélek kiáradásával bocsát meg a Mennyei Atya a bűnösöknek.

A betegek szentségéről érsek atya elmondta, hogy nem kell tőle félni, szeretni kell a betegeket és a haldoklókat. A haldokló ágya mellett állva éreztetni kell, hogy mindannyian hiszünk és tudjuk, hogy van élet a halál után. A betegek és a haldoklók látogatása, áldoztatása nagyon nehéz feladat, de a papi hivatás egyik legfelemelőbb szolgálata.

Végezetül a szentmise bemutatásáról elmondta, hogy a legnagyobb ajándéka a papságnak, hogy elmondhatják: „ez az én testem, ez az én vérem kelyhe” s ezáltal a kenyér valóban átváltozik Jézus testévé, a bor átváltozik szent vérévé. Ezeket a szavakat bármennyiszer is elmondják nagyon fontos, hogy igazi hitből fakadó áhitattal mondják ki és minden esetben legyen ez öröm, hogy kimondhatják, hiszen Jézus kereszthalálát, feltámadását teszik jelenvalóvá, a jelen pillanat eseményévé, így semmisül meg a 2000 év és így lesz köztük Krisztus teste és vére hangsúlyozta a főpásztor.

A szentbeszéd után az áldozópapjelöltek egyenként a főpásztor elé járultak, és letérdelve tiszteletet és engedelmességet ígértek az érseknek és utódainak. Ezt követően a Mindenszentek litániája alatt a jelöltek arcra borultak, míg a többiek letérdelve imádkoztak. Ezután az érsek a két kezét a szentelendők fejére tette, amit a papság kézrátétele követett. Ezt követően énekelte el az érsek a felszentelő imádságot. Ezután a felszentelt új papokra a beöltöztető lelkipásztoruk ráadta a stólát és a miseruhát, majd a főpásztor megkente kezüket krizmával. Végül átadta nekik szolgálatuk eszközeit a paténát és a kelyhet, majd a szentelési szertartás lezárásaként békecsókot váltott velük, amit a papság békecsókja  tett teljessé.

Ezt követően az újonnan felszentelt papok együtt mutatták be a szentmisét főpásztorukkal, majd a szertartás végén újmisés áldásban részesítették.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Comments are closed.