Msrg Dr. Pintér Gábor velebusdói címzetes érsek, az Apostoli Szentszék fehéroroszországi apostoli nunciusa mutatott be szentmisét október 15-én Várpalotán. A Fodor Balázs plébános meghívására érkezett vendég elmondta, immár 32 esztendeje vendégeskedik újra meg újra Várpalotán, de most először van itt érsekként. A Fatimai jelenés 100. évfordulója alkalmából kérték a Szűzanya oltalmát a szentmisén, melyet együtt mutatott be Fodor Balázs plébánossal és Tóth Gábor Norbert káplánnal.

Az Isteni kegyelem végtelen, melyben elhalmoz bennünket ajándékaival napról napra – hangsúlyozta a nuncius a szentmise kezdetén, miután a helybeli iskolások verssel köszöntötték Őt és a Szűzanyát. A Fatimai jelenések centenáriuma alkalmából figyelmeztetett bennünket: Soha nem szabad elfelejteni hálát adni. Isten örömre hív, boldogságra teremtett bennünket. Ezt az örömet meg kell élnünk önmagunkban és a közösségben egyaránt. Az üzenetet, melyet a Szűzanya közvetített az egész emberiség számára, miszerint az ateista diktatúra véget ér a világban és az egyház újjászületik. Ez a csoda a szemünk láttára megtörtént, mert az emberek kitartottak, hála a Fatimai üzenetnek. Isten nem feledkezik meg rólunk, nem hagy minket elveszni, ha mi hívek hittel, szeretettel, odafigyeléssel követjük az Ő akaratát, szándékát – mondta Pintér Gábor.

Szentbeszédében Jézus egyik példabeszédére hivatkozott, melyben a szabadság problémáját veti fel: Isten a saját szabadságát a közösség kialakítására használja. Azért ajándékozhat meg bennünket a szabadsággal – a meghívás elfogadásának vagy elutasításának szabadságával -, mert Ő maga teljes szabadságban él. A mi szabadságunk az Atya, Fiú, Szentlélek teljes önátadására épül. Isten maga a közösség, melynek tartalma a szeretet és a szabadság. Isten teljes valóját nekünk ajándékozza szabadon. Meghívásában arra kér bennünket, hogy legyünk vele. Mi meghívottak szabadon dönthetünk! Az Egyház vonzó, befogadó közösség aki hívogat és kell tudjon mindig mit adni a közösségnek. Krisztust kínálja föl, teszi Őt elénk minden vasárnap – mondta a nuncius. Homíliáját egy Assisi Szent Ferenc idézettel zárta  „Szívleld meg ó ember, hogy mekkora kitüntetésben részesített téged az Úristen, midőn saját fiának test szerinti képére és lélek szerinti hasonlatosságára teremtett és alkotott!”

A szentmise végén az apostoli nuncius az egyházközséget és a város lakóit felajánlotta a Szűzanya oltalmába.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
 

Comments are closed.