Az imádság nem idő, hanem szív kérdése. Meg kell próbálni arra nevelni a fiatalokat, hogy legyen idejük imádkozni, Istenre gondolni – mondta Márfi Gyula érsek Szent Anna, a Veszprémi Főegyházmegye védőszentjének ünnepén.

Veszprémben ebben az évben július 26-án, csütörtökön délután emlékeztek meg Szent Annáról, aki a nagyszülők védőszentje is. Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét Nagy Károly apát, kanonok plébánossal, Felker Zsolt káplánnal, Dióssy Iván vaszari plébánossal, valamint Ebele Ferenc nyugalmazott plébánossal a Szent Mihály Bazilikában, amely idén is zsúfolásig megtelt a nagyszülőkkel.

A főpásztor homíliájában felidézte Szombathelyen töltött éveit, különösen azt az időszakot, amikor katekumenátust vezetett fiataloknak, akik a szentségek felvételére készültek. Ezek közül a fiatalok közül többen említették, hogy a már elhunyt nagymamájuk emléke indította őket, hogy részesüljenek a szentségek kegyelmében. Ezek a fiatalok a nagymamájukat tartották a legjobb asszonynak, a legjobb embernek az életükben. A nagymamájuk példája után érezték úgy, hogy nekik is a nyomukba kell lépniük. Ezek a nagyszülők életükben, lehet hogy azt gondolták, hogy hiába fáradoztak – mondta az érsek. Ugyanakkor azt mondta a jelenlevő nagyszülőknek és szülőknek, hogy ne adják fel soha a reményt, ne fáradjanak bele soha abba, hogy megpróbálják tanítani a fiatalokat, gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat is az imádságra és az istenszeretetre. Hangsúlyozta, hogy az imádság rendkívül fontos. Ma az emberek legnagyobb problémája, hogy “nem érnek rá” imádkozni. Nagyon sok szülő és nagyszülő nem ér rá a gyermekeivel beszélgetni, imádságra és alapvető hittani ismeretekre megtanítani. Az imádság nem idő, hanem szív kérdése. Meg kell próbálni arra nevelni a fiatalokat, hogy legyen idejük imádkozni, Istenre gondolni.

A főpásztor a szentmise végén Szent Anna ereklyéjével körmenetben áldotta meg a jelenlevőket.

Majd ezt követően Nagy Károly apát, kanonok köszöntötte a nagyszülőket, akiknek meglepetéssel készült. Meghívására először egy csongrádi fiatal, Kormányos Viktor énekelt népdalokat, majd Keresztes János színművész emlékezett a nemrégiben elhunyt Kányádi Sándorra Tánczos Katalin Az én miatyánkom című versével. Ezután a Petőfi Színház ifjú tehetségei, Keller Márton és Oszvald Balázs énekeltek. Az ünnepség a Szaléziánumban agapéval és közös énekléssel zárult.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 

Comments are closed.