Adatvédelmi nyilatkozat

A veszpremiersekseg.hu webhelyének használati feltételei, jogi korlátozásai és adatvédelmi nyilatkozat

FIGYELEM: A webhely használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati feltételeket! A webhely használatával Ön ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a használati feltételeket (“feltételek”) nem fogadja el, kérjük, ne használja ezt a webhelyet!

A veszpremiersekseg.hu a Veszprémi Érsekség tulajdona. Az oldal tartalma, képei, forráskódja, beleértve grafikai megjelenését és szerkezeti felépítését, a Veszprémi Érsekség tulajdonában vannak. Ezek bármilyen módon történő felhasználása csak a Veszprémi Érsekség írásos engedélyével lehetséges.

A VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNY KÁRÉRT, AMELY A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AMELY A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLT FEL.

 

A webhely használata

A Veszprémi Érsekség jelen webhelyen található szolgáltatását Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. Ezen szolgáltatások más webhelyeken, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A webhelyen található szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. Jelen feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a webhely használatára vonatkozó engedélyt.

 

Jogi nyilatkozat

A webhelyen elérhető anyagok és szolgáltatások önmagukban, jótállás vagy garancia vállalása nélkül jutnak el Önhöz, ideértve akár a kereskedelmi forgalomba hozhatóságot érintő, akár egy adott célnak való megfeleléssel vagy a szellemi alkotásokkal kapcsolatos garanciákat. A Veszprémi Érsekség szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg, és ezeket a szerződéseket semmilyen, a jelen webhelyen található anyag illetve szolgáltatás nem befolyásolja. A Veszprémi Érsekség továbbá nem garantálja, hogy a jelen webhelyen található szolgáltatások pontosak és teljesek. A Veszprémi Érsekség bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen webhelyen található szolgáltatásokat. A webhelyen fellelhető adatok és szolgáltatások esetenként elavultak lehetnek, a Veszprémi Érsekség nem vállal kötelezettséget azok frissítésére.

 

A felelősség korlátozása

A Veszprémi Érsekség, illetve a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a webhely, és az ehhez kapcsolódó egyéb webhelyek, illetve az ezeken található anyagok, információk vagy szolgáltatások használatából, használatra való képtelenségből vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget (korlátozás nélkül, ideértve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat). A fenti rendelkezés akkor is érvényes, ha a bekövetkezett kár felmerülésének lehetőségére a Veszprémi Érsekséget vagy az egyéb említett személyeket és cégeket előzetesen figyelmeztették, ha Önnek a jelen webhely anyagainak, adatainak vagy szolgáltatásainak használata következtében akár az Ön által használt berendezésben bármilyen javítási, szerelési igénye merülne fel, annak költségeit teljes egészében Ön köteles viselni. Amennyiben az alkalmazandó jog a véletlenszerűen vagy közvetett módon bekövetkező káreseményekért való felelősség kizárását megtiltja, akkor a fenti korlátozás és felelősség-kizárás Önre nem vonatkozik.

 

Felhasználói közzétételek

A Veszprémi Érsekség nem kíván titkos vagy a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt álló adatokat szerezni Öntől a webhelyen keresztül. Az Ön által a jelen webhelyre feltöltött, átvitt vagy küldött anyagok, információk vagy egyéb közlemények (“Közlemények”) nem tekintendők a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A Veszprémi Érsekség ezen Közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállal. A Veszprémi Érsekség, valamint feljogosított megbízottai a Közleményeket és minden azokban megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb elemet a hatályos adatkezelési irányelve mentén kezel. Nem adja ki 3. félnek, csak és kizárólag a megjelölt szolgáltatás ellátására használja fel. Az adatok tárolása a Veszprémi Érsekség levelezőrendszerében kerülnek tárolásra. A gyűjtött elérhetőségi adatokat csak azzal a céllal gyűjtjük, hogy oda alkalmanként hírlevelet küldjünk illetve az igényelt dokumentumokat eljuttassuk.

A hírlevélről a hírlevélben lévő linken és az honlap@veszpremiersekseg.hu email címen lehet leiratkozni.

Az adatok megőrzési ideje maximum 3 év.

A honlapon végzett webanalitika

A Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics programokat használjuk.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az oldal látogatói hozzájárulnak a viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a Veszprémi Érsekség részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 

Google Analytics

A Veszprémi Érsekség a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja. A program használatával a Veszprémi Érsekség főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

Hivatkozások más webhelyekre

A jelen webhelyről más webhelyekre való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen webhelyet el fogja hagyni. A Veszprémi Érsekség ezen további kapcsolódó webhelyek egyikét sem ellenőrzi, és nem felelős ezen webhelyekért vagy azok tartalmáért. A fentiekből következően a Veszprémi Érsekség az ilyen oldalakat, illetve a bennük fellelhető információt, szoftvert, vagy más terméket vagy anyagot nem hagyta jóvá, azokért, illetve felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A jelen webhelyhez kapcsolódó valamennyi más webhelyre való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

 

Általános tudnivalók

A Veszprémi Érsekség jogosult jelen Feltételeket bármikor módosítani ezen anyag frissítésével. Tanácsoljuk, hogy ezt az oldalt időről időre ismét tanulmányozza át, hogy megismerje az éppen időszerű, Önre kötelező erejű Feltételeket.

 

Frissítve: 2018. január 30.

 

Comments are closed.