„Fél nyolckor krumpli pucolás, mindenki ott lesz”, „én hozok hagymát”, „én szalonnát”, „én megveszem a kenyeret”, „állom a virslit és a kolbászt”, „dobjunk össze gyorsan 80 kg krumplit”, „mindenki süt egy adag pogácsát” és efféle mondatok hangzottak el azon a bizonyos április 7-i  estén, amikor megállt a rendőrség a Szápári Plébánia előtt. Hogy mi is történt? Készültünk a hittanos találkozóra…  Zsongott az egész falu. A rendőrök pedig nem tudták mire vélni a nagy gyülekezést. A szavazóhelység közelsége végett akár a kampánycsend sértő rendezvény lehetősége is felmerülhetett… Végül a polgármester asszony magyarázta el nekik, hogy csupán zajlik az élet a plébánián, most éppen a hittanos találkozóra készülünk.

Ez úton is szeretném megköszönni a Szápári és Bakonynánai Plébániákhoz tartozó 5 falunak (Bakonynána, Dudar, Csetény, Szápár, Bakonycsernye), de különösen is a vendéglátó Szápárnak azt az összefogást, ami lehetővé tette, hogy 2018. április 14-én 2. alkalommal kerüljön megrendezésre a zirci esperesi kerület hittanosainak találkozója.

A találkozón egybegyűlt több mint 120 személyt a vendéglátó plébánia részéről Ft. Horváth Lajos esperes, bakonynánai és szápári plébános atya, a Veszprémi Főegyházmegye részéről pedig Csomay Tünde hitoktatási főkoordinátor köszöntötte.

9 órától különböző játékokban mérhették össze tudásukat a hittanosok: foci, zsákban futás, mocsárjárás, kirakó, összekötött lábbal való futás, Jézus korabeli játék, bizalomjáték. A plébániatemplommal és a pár hónapja közterületen felállított Szűzanya szoborra való ismerkedés sem maradt el.

A „Ki mit tud?” keretében 5 plébánia hittanosai mérték össze tudásukat, mutatták be azt a műsort, amellyel felkészültek. A zirci plébánia hittanosai énekeltek, verset mondtak és az „Egy kis szív története” című jelenetet adták elő, felkészítőjük Vinter Ferencné hitoktató volt. A bakonyszentlászlói hittanosoknak Szamosi Béláné hitoktató Max Lucado: „Zöld orr” című jelenetét tanította be. A cseszneki plébániáról érkezettek az „Imák a bárkából” című jelentettel készültek, felkészítőjük Ferenczy-Majoros Éva hitoktató volt. A  rédei gyerekek előadásában verseket hallgathattunk meg, felkészítőjük Földes Kinga hitoktató volt. A Szápári és Bakonynánai Plébániák közösen Passiójátékkal készültek, felkészítőjük Pethő Eszter és jómagam. A zsűrit a jelenlévő atyák alkották. Döntésük értelmében a Szápári és Bakonynánai Plébániák közös Passiójátéka lett az első helyezett. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani a Passióban szereplő gyerekeknek a kitartásukért, a Csetényi Önkormányzatnak azért, hogy az ő kisbuszukkal hordhattuk a gyerekeket a próbákra, a Szápári Önkormányzatnak, a szülőknek és mindenkinek, aki segítette az előadás létrejöttét.

A szentmise főcelebránsa Ft. Prímász G. Róbert OCist., helyettes esperes,  esztergári és jásdi plébános atya volt. A zenei szolgálatot az attalai (Tolna megye) Szentháromság zenekar látta el. A zsoltárt és az alleluját Skrabák Fanni (3. o.) és Domavári Hanna (4. o.) énekelte.

A szentmise után eredményhirdetés, majd ebéd.

Hálát adok az Úristennek a jó időjárásért és azért, hogy szépen sikerült a hittanos találkozó. Azért, hogy mindenki élményekkel, és mint ahogyan azt a prédikációban Róbert atya is kiemelte katolikus barátokkal gazdagabban térhetett haza. Ugyanakkor az Úristen végtelen szeretete és gondoskodása mellett azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mindig van, aki ellenünk dolgozik, aki meg akar hiúsítani mindent, ami szent, ami jó, ami szép. Ez a valaki az ördög. Most is megpróbálkozott: a találkozóról hazatérőben egyik hitoktató társunk karambolozott a szápári elágazóban. De az Úristen hatalma mindig erősebb! Az Úristen végtelen, az ördög véges. Bár a kocsikban nagy kár keletkezett, az Úr nem engedte, hogy komolyabb sérülés érjen akár egyetlen személyt is. Ezért is hála legyen az Úrnak!

Tell Nándor hitoktató

 

Hittanos találkozó 2018. Szápár Passió
Hittanos találkozó 2018. Szápár Réde vers
Hittanos találkozó 2018. Szápár ebéd
Hittanos találkozó 2018. Szápár ebéd.jpg 1
Hittanos találkozó 2018. Szápár ebéd.jpg 2
Hittanos találkozó 2018. Szápár ebéd.jpg 3
Hittanos találkozó 2018. Szápár Egy kis szív története
Hittanos találkozó 2018. Szápár Egy kis szív története.jpg 2
Hittanos találkozó 2018. Szápár gyülekező
Hittanos találkozó 2018. Szápár Imák a bárkából.jpg 1
Hittanos találkozó 2018. Szápár OCist. mocsárjárás
Hittanos találkozó 2018. Szápár szentmise
Hittanos találkozó 2018. Szápár OCist. mocsárjárás.jpg 1
Hittanos találkozó 2018. Szápár Passió.jpg 2

 

 

Comments are closed.