A Katolikus Karitász Caritas Hungarica Díjjal ismeri el azon önkéntesek munkáját, akik hosszú évek óta áldozatosan szolgálják rászoruló, magányos, beteg embertársainkat. Idén 39 önkéntes részesült az elismerésben, melyet október 5-én vehettek át.

A díjátadó ünnepség kezdetén Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke koncelebrált hálaadó szentmisét mutatott be a Magyar Szentek Templomában. Jelen volt Mádl Dalma, a Karitász jószolgálati nagykövete, és Klaus Höhn, a segélyszervezet németországi nagykövete.

Homíliájában a főpásztor mindennapi tapasztalatként beszélt arról, hogy sokat panaszkodunk. – Félelmetesnek és rossznak látjuk a világot, úgy érezzük, hogy létezik valami nagy, fenyegető erő, ami veszélyezteti békénket és az emberiséget. Sőt, szinte már kozmikus fenyegetettséget is elénk vetítenek önmagukat fontosnak érző emberek. A világban van sötétség, nehézség, folyamatosan harcol a mennyből letaszított gonosz, aki Isten kegyelméből időt kapott, hogy itt a földön megmutassa az erejét, mi pedig kaptunk egy lehetőséget, hogy imádsággal és jó cselekedetekkel visszaszorítsuk arra a helyre, ami őt megilleti – hangsúlyozta Spányi Antal. – Sok rossz hír érkezik hozzánk. Joggal félthetjük a magyar kereszténységet, kultúrát, a családi életet, a fiatalok erkölcsi nevelését, olyan dolgokat, amelyek korábban nemzedékek hosszú során át megkérdőjelezhetetlenek, biztos pontok voltak.

A hitet éltetnünk kell a szívünkben, a hitnek lobogónak, sugárzónak kell lennie, nemcsak a templomban, hanem életünk minden cselekedetében. Tudjunk imádkozni azért is, hogy legyünk Isten alkalmas eszközei, hogy ne a magunk, hanem az Isten szeretetét vigyük magunkkal, és azt osszuk meg mindazokkal, akik közel kerülnek hozzánk, akiket az isteni gondviselés ránk bízott. Legyen türelmünk meghallgatni a talán már százszor hallott mondatokat, legyenek vigaszt és erőt adó mondataink, legyen mosolyunk a magára maradt embertársunk számára, amelyet szívébe zárhat – biztatott a püspök. – S akkor valami megújul ebben a világban. Mert ezt a világot nekünk, keresztényeknek kell jobbá tennünk.

A szentmise után Spányi Antal és Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója adta át a Caritas Hungarica díjakat.

A Veszprémi Főegyházmegye díjazott Karitász önkéntesei:

Sabjanics Józsefné

Hétgyermekes édesanyaként Árpád-házi Szent Erzsébet lelkületével a segítő szeretet önkéntese volt hosszú éveken keresztül a KALÁSZ-ban és a KARITÁSZ-ban is, amíg 2014-ben a stroke ágyba nem kényszerítette. Most onnan folytatja a szolgálatot, gondoskodást, imádságot, engesztelést mindazokért, akiket egykor a gondviselő Isten rábízott. Piroska – férjével együtt – hét gyermeket nevelt fel, adott a kezükbe megélhetést, és a lelkükbe erős katolikus hitet, s ezt a hivatást folytatta a 17 unoka lelkiismeretes nevelésével is. A teljesség igénye nélkül:

– Élelmiszer csomagok összegyűjtése, raktározása, kiosztása rászoruló családoknak, idős, beteg embereknek

– Szeretetcsomagok összeállítása és eljuttatása a nélkülözőknek, a zalaegerszegi kórház betegeinek

– Betlehemes játékok szervezése évről-évre, amelyet a gyermekek adtak elő családoknál

– Idős, ágyban fekvő betegek rendszeres látogatása, húsvéti, ill. karácsonyi gyónás és áldozás lehetőségének előkészítése, a plébánossal való egyeztetése

– Üres plébániaépületekben táborok szervezése, lebonyolítása szegény családoknak

– a sümegcsehi boldog J.H. Newman-kápolnánál a sümegi ferences atyákkal összefogva KARITÁSZ-találkozók szervezése, lebonyolítása lelki programokkal és szeretetvendégséggel

Életével igyekezett megmutatni, mit jelent, amit Szt. Pál írt a korintusi híveknek:

„A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.” (1 Kor 22-23)

S ami a legfontosabb! Tudjuk, hogy földi életünk már a megkezdett mennyország kell, hogy legyen, és tapasztaljuk, hogy szentek között járunk. Piroska közelében ez erőst érezhető!

Sabjanics Józsefné helyett fia Sabjanics Miklós herendi plébános vette át Budapesten az elismerést, majd október 15-én Udvardy György érsek jókívánságaival és Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatójával együtt adták át részére a vasegerszegi Idősek Otthonában.


Szűcs Istvánné

a keszthelyi Karmelhegyi Boldogasszony Karitász csoport pénztárosa és csoportvezető helyettese. A csoport munkájába 7éve aktívan, lelkiismeretesen részt vesz. Nyugdíjasként a családja ellátása mellet  minden munkából kiveszi a részét. A Kis Szent Teréz Plébánia tevékenységébe- templom takarítás, virág díszítés, plébániai értesítő postázása stb. – lelkiismeretesen részt vesz. A húsvéti és a karácsonyi  csomagok kiosztásának, amit a szegényeknek adományoz a csoport, ennek a fő szerzője. A családok és a betegek látogatása kiemelt feladatai közé tartozik. A beiskolázási segélyek szervezésében is fő szerepet vállal. A partner szervezetekkel folyamatos kapcsolatot ápol a szükséges információk összekapcsolásában.


Czimer László

15-16 éve a keszthelyi Karitász alapító aktív tagja. A keszthelyi Kis Szent Teréz Plébánia mellet működő Kármelhegyi Boldogasszony Karitász Csoport egyik kiemelkedően aktív és hűséges önkéntese. Mintegy 10-02 rászoruló családdal tartja napi szinten a kapcsolatot és segíti őket a napi problémák megoldásában: beiskolázási támogatás, beteg ellátás, gyógyszerek kiváltása, tűzifa beszerzése.  A plébánia napi feladataiba is szívesen besegít. Minden évben ő gondozza és ápolja az elhunyt hajléktalanok sírjait.

 

 

 

Comments are closed.